Rynek mięsa w Polsce (8.01.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (8.01.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 2–8.01.2023 r. w zakładach mięsnych monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena żywca wieprzowego była w miarę stabilna i ukształtowała się na poziomie 7,52 zł/kg wobec 7,51 zł/kg tydzień wcześniej. Była ona niższa o 3% niż przed miesiącem, ale wyższa o 68% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W Polsce w pierwszym tygodniu stycznia 2023 r. półtusze wieprzowe zbywano po 11,03 zł/kg, czyli o taniej 0,06 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 2,5% przed miesiącem. Cena półtusz była większa o 62% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W krajowym skupie w pierwszym tygodniu 2023 r. za żywiec wołowy dostawcy uzyskiwali 10,89 zł/kg, tj. mniej o 0,5% niż w końcu 2022 r. Cena bydła rzeźnego była wyższa o 1,5% niż przed miesiącem oraz o 18% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W Polsce w zakładach mięsnych cena sprzedaży ćwierćtusz wołowych kompensowanych z młodych buhajków do 2 lat ukształtowała się na poziomie 21,66 zł/kg, czyli niższym o 0,13 z ł/kg niż tydzień wcześniej. Jednocześnie była ona wyższa o 1% niż przed miesiącem oraz o 14% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W pierwszym tygodniu stycznia 2023 r. ceny skupu monitorowanych rodzajów żywca drobiowego uległy spadkowi. Kurczęta brojlery skupowano po 5,67 zł/kg, tj. taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż miesiąc wcześniej. Cena indyków wyniosła 9,13 zł/kg i była odpowiednio o 2% i 1% mniejsza niż tydzień i miesiąc wcześniej. Za kaczki brojlery dostawcy otrzymywali 7,68 zł/kg, a więc mniej o 0,01 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 0,02 zł/kg niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta oraz kaczki brojlery były droższe o 29%, a indyki – o 58%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W dniach 2–8.01.2023 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych średnio po 8,43 zł/kg, tj. drożej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 11% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 15,42 zł/kg i była niższa odpowiednio o 6% i 2% niż w poprzednim tygodniu oraz przed miesiącem. Tuszki kurcząt były droższe niż przed rokiem o 13%, a tuszki indyków – o 48%.


Tagi:
źródło: