Rynek mięsa w Polsce (8.07.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (8.07.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się umiarkowana zwyżka cen zakupu żywca wieprzowego. W zakładach monitorowanych przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8.07.2018 r. trzodę chlewną nabywano po 4,71 zł/kg, a więc drożej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 0,03 zł/kg niż w pierwszym tygodniu czerwca br. Cena żywca wieprzowego była o 18% niższa niż w porównywalnym tygodniu 2017 r.
 
Na rynku unijnym w pierwszym tygodniu lipca br. ceny świń rzeźnych klasy E utrzymały się na poziomie podobnym do otrzymanego w poprzednim tygodniu oraz przed miesiącem i wynosiły 145,32 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. W stosunku do notowań sprzed roku żywiec ten był o 18% tańszy. Cena polskiej wieprzowiny tej klasy wyrażona w euro była niższa o 2,5% od średniej ceny unijnej i wynosiła 141,63 EUR/100 kg. Jednocześnie była ona mniejsza o 5% niż w Niemczech i o 6% niż w Hiszpanii.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W pierwszym tygodniu lipca br. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 6,79 zł/kg względem 6,76 zł/kg w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen podobny do uzyskanego przed miesiącem, ale o 17% niższy niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Od drugiej dekady czerwca br. na rynku krajowym tanieje żywiec wołowy. W dniach 2–8 lipca 2018 r. za bydło rzeźne dostawcy otrzymywali 6,70 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku żywiec ten był o 6% droższy.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W pierwszym tygodniu lipca br. cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych wynosiła 13,69 zł/kg i była niższa o 1% niż w poprzednim notowaniu oraz o 2% niż miesiąc wcześniej. Jednak w stosunku do cen uzyskiwanych przed rokiem ćwierćtusze wołowe podrożały o 9%.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W krajowym skupie od maja br. drożeje żywiec drobiowy. W dniach 2–8.07.2018 r. kurczęta brojlery kupowano po 3,61 zł/kg, a więc o 2% drożej niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż na początku czerwca br. Za indyki płacono 4,62 zł/kg, tj. o więcej 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena kurcząt była o 5% wyższa niż przed rokiem, a indyków – o 14,5% niższa.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W pierwszym tygodniu lipca br. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 6,10 zł/kg, a zatem o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu. Kosztowały one także więcej o 4% w odniesieniu do cen uzyskanych przed miesiącem i rokiem. Za tuszki indyków płacono 8,04 zł/kg, czyli o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu. Cena indyków była jednak niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 6% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: