| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (9.02.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (9.02.2020)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującej się od połowy grudnia 2019 r. obniżce, w końcu stycznia ponownie się zwiększyły. Krajowe zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 3–9.02.2020 r. nabywały trzodę chlewną po 6,07 zł/kg, a więc o 3% drożej niż w poprzednim tygodniu i drożej o 0,3% niż przed miesiącem. W pierwszym tygodniu lutego br. cena żywca wieprzowego była o 47% większa niż w porównywalnym tygodniu 2019 r.
 
Na początku lutego br. zwyżka cen wieprzowiny notowana była w większości krajów Unii Europejskiej. Unijna cena zakupu świń rzeźnych klasy E wyniosła 184,06 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej, ale niższa o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie trzoda chlewna w UE była o 38% droższa w stosunku do notowań sprzed roku. Największy wzrost cen w obrębie tygodnia wystąpił w Polsce, a cena krajowej wieprzowiny wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 186,38 EUR/100 kg. Była ona większa o 1% niż średnio w UE, ale mniejsza o 2% niż w Niemczech - 190,27 EUR/100 kg i o 8% niż w Danii - 201,93 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W pierwszym tygodniu lutego br. zakłady sprzedawały półtusze wieprzowe po 8,66 zł/kg, czyli drożej o 2% niż w poprzednim notowaniu, ale o 4% taniej niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 39% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 3–9.02.2020 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 6,25 zł/kg w odniesieniu do 6,28 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec wołowy był droższy o 1% niż przed miesiącem, ale o 1% tańszy w porównaniu z tym samym okresem 2019 r.
 
W UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 368,82 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 369,27 EUR/100 kg w poprzednim notowaniu. Żywiec ten był o 1% tańszy niż przed miesiącem i rokiem. Cena wołowiny tej klasy w Polsce, wyrażona w walucie unijnej była o 59 EUR/100 kg mniejsza niż w UE i wyniosła 309,93 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat zbywano po 12,87 zł/kg, a więc o 0,07 zł/kg taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,07 zł/kg drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierćtusz wołowych była niższa o 3% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na rynku krajowym od trzech tygodni drożeją kurczęta. W dniach 3–9.02.2020 r. cena kurcząt brojlerów wyniosła 3,32 zł/kg i była wyższa o 1% niż tydzień wcześniej oraz podobna do ceny notowanej przed miesiącem.
 
Od początku stycznia 2020 r. utrzymuje się obniżka cen indyków. W pierwszym tygodniu lutego br. za indyki dostawcom płacono 5,55 zł/kg, tj. mniej o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 2,5% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 3%, a indyki potaniały o 2%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W zakładach drobiarskich przeciętna cena sprzedaży tuszek kurcząt wyniosła 5,23 zł/kg i była o 1% większa niż w poprzednim notowaniu, ale o 6% mniejsza niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków ukształtowała się w granicy 9,52 zł/kg, a więc o 4% wyższej niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były droższe niż przed rokiem o 2%, a tuszki indyków – o 7%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!