Rynek mięsa w Polsce (9.10.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (9.10.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym notowany jest spadek cen zakupu trzody chlewnej związany z niższą podażą żywca w skupie. W dniach 3–9.10.2022 r. (dane ZSRIR MRiRW) dostawcom za świnie rzeźne płacono 7,39 zł/kg, a więc mniej o 4% niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% niż przed miesiącem. W stosunku do porównywalnego okresu przed rokiem cena żywca wieprzowego była wyższa o 74,5%.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 10,78 zł/kg, czyli taniej o 5% niż tydzień i miesiąc wcześniej, ale drożej o 69% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 3–9.10.2022 r. cena zakupu bydła rzeźnego, podobnie jak w poprzednim tygodniu, wyniosła 10,79 zł/kg. Była ona niższa o 1% niż przed miesiącem, ale wyższa o 29% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W pierwszym tygodniu października 2022 r. kurczęta brojlery nabywano po 6,13 zł/kg, czyli taniej o 0,04 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale jednocześnie drożej o 0,04 zł/kg niż przed miesiącem. Za indyki dostawcy otrzymywali 8,76 zł/kg, tj. więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 54,5%, a indyki – o 77,5%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Cena sprzedaży tuszek kurcząt patroszonych w zakładach drobiarskich ukształtowała się w granicy 8,38 zł/kg, a więc niższej o 7% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8,5% niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano po 14,72 zł/kg, czyli o 5% taniej niż tydzień wcześniej, ale drożej o 0,08 zł/kg niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt kosztowały więcej niż przed rokiem o 48%, a tuszki indyków – o 34%.


Tagi:
źródło: