| Autor: redakcja1

Stały trend zwyżkowy w globalnej produkcji mięsa

W globalnej produkcji mięsa od 2000 r. notowany jest stała tendencja wzrostowa. W obrębie dwudziestolecia produkcja zwiększyła się o 45%.

Stały trend zwyżkowy w globalnej produkcji mięsa
W 2018 r. produkcja mięsa na świecie wyniosła 336,4 mln t i w odniesieniu do 2017 r. była wyższa o 1,2%. Przyrost produkcji mięsa zaobserwowano przede wszystkim w USA o 2,2% do 46,8 mln t, w UE o 1,9% do 49 mln t i Federacji Rosyjskiej o 3,5% do 10,2 mln t. Zwiększenie się produkcji częściowo zrekompensował ujemne zmiany zachodzące w państwach należących do czołowych producentów mięsa, a więc spadek produkcji w Chinach o 0,3% do 86,6 mln t i stagnację w Brazylii - 27,6 mln t. Jak wynika z raportu FAO, szczególny wpływ na globalną produkcję mięsa miała zniżka pogłowia świń w Chinach związany z rozprzestrzeniającym się wirusem ASF oraz zwiększony ubój zwierząt spowodowany suszą występującą w zróżnicowanej skali na świecie.
 
Zdaniem USDA pogłowie bydła na świecie wyniosło 996,3 mln szt., z czego największe stada utrzymywane były w Indiach - 30,6% pogłowia bydła oraz Brazylii - 23,3%. Globalna produkcja wołowiny i cielęciny w 2018 r. wyniosła w sumie w ekwiwalencie masy tuszy – 62,2 mln ton. Wśród liczących producentów wołowiny i cielęciny znalazły się USA - 12,2 mln t, Brazylię - 9,9 mln t, UE28 - 8,03 mln t oraz Chiny - 6,4 mln t. Łączny wywóz mięsa wołowego wyniósł 10,6 mln t, a liderem w eksporcie była Brazylia, Australia, Indie oraz USA. Światowy import wołowiny osiągnął 8,6 mln t, przy czym do czołowych odbiorców zalicza się Chiny i USA.
 
Na podstawie statystyk USDA globalne pogłowie trzody chlewnej wyniosło 781 mln szt., z tego największe stada utrzymywane były w Chinach - 56,5% pogłowia trzody oraz UE28 - 19,2%. Światową produkcję wieprzowiny w 2018 r. oceniono na 113 mln t w ekwiwalencie masy tuszy. Liderami produkcji w tym sektorze były Chiny i UE28 - odpowiednio 54 mln t i 24 mln t. Łączny wywóz mięsa wieprzowego wyniósł 8,5 mln t, a liderami w wysyłce była UE28, USA i Kanada. Globalny wywóz wieprzowiny osiągnął 7,9 mln t, a czołowymi importerami były Chiny i Japonia.
 
Światowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła w sumie w 2018 r. w ekwiwalencie masy tuszy – 95,5 mln ton. Do liczących się producentów w tym sektorze należały USA z 19,4 mln t, Brazylia z 13,4 mln t, UE28 z 12,2 mln t oraz Chiny z 11,7 mln t. Całkowity eksport wyniósł 11,2 mln t, a liderami byli tu Brazylia, USA i EU28. Globalny zakup mięsa drobiowego osiągnął 9,4 mln t, a czołowymi importerami drobiu były Japonia i Meksyk.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!