Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych przeważało mięso, przetwory mięsne i żywiec.

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
W okresie styczeń-listopad 2023 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były większe o 2% niż rok wcześniej i wyniosły 9,1 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego wywozu produktów rolno-spożywczych.

Największy udział w wartości wysyłki mięsa przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe z 42% i 3,8 mld EUR, przetwory mięsne z 25% i 2,3 mld EUR, mięso wołowe z 22% i 2 mld EUR oraz mięso wieprzowe z 8% i 760 mln EUR.


Tagi:
źródło: