| Autor: mikolaj

System „COOL” w UE. Obowiązkowe oznaczanie kraju pochodzenia mięsa z zielonym światłem

Na początku grudnia 2013 r. podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Prawa Żywnościowego, eksperci z państw członkowskich UE poparli wrześniową propozycję Komisji dla systemu „COOL” (ang. Country of Origin Labelling), czyli system obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia dla świeżego, schłodzonego i mrożonego mięsa wieprzowego, drobiowego i owczego.

System „COOL” w UE. Obowiązkowe oznaczanie kraju pochodzenia mięsa z zielonym światłem
System COOL ma obejmować obowiązkowe oznakowanie ostatniego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym zwierzę było hodowane oraz oznaczenie państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym  dokonany  został  ubój  zwierzęcia.

Niektóre państwa opowiadały się również za oznakowaniem kraju urodzenia zwierzęcia (jak ma to  miejsce w przypadku wołowiny), jednak Komisja była temu przeciwna. Uzyskany został kompromis odnośnie długości tuczu świń w danym państwie członkowskim, co było jednym z głównych przedmiotów sporu. Niemcy, gdzie jedna czwarta produkcji wieprzowiny pochodzi ze świń importowanych (głównie z Holandii) i tuczonych w kraju, proponowali trzymiesięczny okres tuczu. Francja była za okresem czterech miesięcy. Wielka Brytania, która bazuje głównie na produkcji ze świń urodzonych w kraju, opowiadała się za półrocznym okresem tuczu.

Ostatecznie przyjęto kompromis, który ma zagwarantować, że miejsce chowu oznacza kraj, w którym zwierzę spędziło znaczną część swojego życia.

Dla świń w wieku powyżej sześciu miesięcy oznacza to, że producenci będą musieli oznakować jako kraj chowu ten kraj, w którym zwierzęta były tuczone przez okres ostatnich czterech miesięcy życia. Dla świń w wieku poniżej 6 miesięcy i o wadze żywej ponad 80 kg, kraj chowu oznacza kraj, w którym zwierzę było tuczone od wagi  żywej 30 kg do momentu uboju. Dla świń w wieku poniżej 6 miesięcy i o wadze żywej mniej niż 80 kg, na etykiecie musi być oznaczony kraj, w którym miał miejsce cały okres tuczu od momentu urodzenia zwierzęcia.

W przypadku drobiu przyjęto proponowany przez Komisję okres jednego miesiąca chowu, jednak ptaki w wieku poniżej jednego miesiąca będą musiały przebywać w danym państwie członkowskim od momentu urodzenia.

Dla mięsa owczego i koziego przyjęty został sześciomiesięczny okres tuczu zwierzęcia w danym kraju, który ma pojawić się na oznakowaniu jako kraj chowu.

Mięso nieprzetworzone przedsiębiorcy będą mogli oznaczać etykietą: „Pochodzenie: państwo członkowskie (lub kraj trzeci)”, w przypadku gdy zwierzę było urodzone, tuczone i poddane ubojowi w tym samym kraju.

Eksperci poparli również odstępstwo dla krajów trzecich, gdy informacja o miejscu chowu nie jest dostępna, aby na etykiecie mógł pojawić się zapis: „hodowane poza UE”. Kolejne odstępstwo będzie dotyczyło również mięsa mielonego i drobnego, które zezwala na stosowanie oznakowań „UE” lub „poza UE”.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!