Wybrane elementy obrotu stada bydła i świń w 2016 r.

W 2016 r. urodziło się 2 096,1 tys. sztuk cieląt, czyli o 103,9 tys. sztuk - 5,2% więcej niż w roku poprzednim. Większość urodzeń 53,2% ogółu, miała miejsce w okresie I półrocza. W 2016 r. wycieliło się 90,6% średniorocznego stanu krów - 2 313 tys. sztuk.

Wybrane elementy obrotu stada bydła i świń w 2016 r.
W przekroju terytorialnym najwyższy odsetek ogółu krajowych urodzeń cieląt w 2016 r. zaobserwowano w województwach: mazowieckim - 19,3%, podlaskim - 18,4% i wielkopolskim - 12,8%, a najniższy w województwach: lubuskim - 1,3%, zachodniopomorskim - 1,7%, śląskim oraz dolnośląskim i opolskim – po 1,9%. Odsetek wycielonych krów, tj. średniorocznego stanu pogłowia krów wyniósł 90,6% średnio w kraju, a 90,4% w gospodarstwach indywidualnych.
 
W 2016 r. padło 182,2 tys. sztuk bydła ogółem, tj. o 10,1 tys. sztuk więcej niż w 2015 r., a liczba upadków stanowiła 3,1% stanu pogłowia bydła notowanego w czerwcu, przy czym przed rokiem było to 2,9%. Upadki cieląt w wieku poniżej 1 roku - 123,3 tys. sztuk stanowiły 67,7% wszystkich zarejestrowanych w roku minionym padnięć bydła i były one w porównaniu z 2015 r., większe o 3,5 tys. sztuk. W 2016 r. liczba padłych cieląt wyrażona w odsetkach cieląt urodzonych wyniosła 5,9% - wobec w roku ubiegłego - 6,0%.
 
Według GUS, w przekroju terytorialnym w 2016 r., najwyższy odsetek ogółu krajowych upadków bydła - ponad 10% zarejestrowano w województwach: mazowieckim - 19,0%, wielkopolskim - 18,3% i podlaskim - 16,2%, a najniższy - poniżej 2% w województwach: podkarpackim - 0,7%, małopolskim i świętokrzyskim - 1,2%, lubuskim - 1,3%, śląskim - 1,6%, dolnośląskim - 1,7% oraz w zachodniopomorskim - 1,8%.
 
W stosunku do czerwcowego stanu pogłowia bydła, najwyższym odsetkiem padnięć charakteryzowały się województwa: kujawsko-pomorskie - 3,8%, wielkopolskie i zachodniopomorskie – po 3,4%, lubuskie i warmińsko-mazurskie – po 3,3%, a najniższym - poniżej 2% – województwo małopolskie - 1,2%, świętokrzyskie - 1,3% i podkarpackie - 1,4%.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: