| Autor: redakcja1

Zagraniczny handel mięsem

W okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej produktów wieprzowych, wołowych i drobiowych, czyli mięsa, przetworów mięsnych oraz żywca były wyższe o 6% niż rok wcześniej i wyniosły 4,8 mld EUR - 21,7 mld zł.

Zagraniczny handel mięsem
Produkty drobiowe, które miały największy udział w wartości wywozu, sprzedano za ponad 2,3 mld EUR - 10,6 mld zł – wzrost o 10% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Przychody z wysyłki produktów wołowych i cielęcych wyniosły 1,3 mld EUR - 5,8 mld zł – zwyżka o 9,5%, a asortymentu wieprzowego – blisko 1,2 mld EUR - 5,2 mld zł – spadek o 5%.

Od stycznia do września 2021 r. z Polski w ekwiwalencie tuszek wyeksportowano blisko 1,3 mln ton produktów drobiowych, czyli o 0,6% mniej niż przed rokiem. Jednocześnie do kraju przywieziono 135 tys. ton tego asortymentu, a zatem więcej o 10% niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych był o 0,3% wyższy niż przed rokiem i w ekwiwalencie tusz wyniósł 522 tys. ton. Import asortymentu wieprzowego do Polski ukształtował się w granicy 684 tys. Ton, a więc wyższej o 1% niż rok wcześniej.

Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz wysłano 361 tys. ton, tj. mniej o 1% niż w porównywalnym okresie 2020 r. Import asortymentu wołowego i cielęcego był o 4% większy niż przed rokiem i wyniósł 34 tys. ton.


Tagi:
źródło: