Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Prawo łowieckie ponownie w sejmowej KRiRW

W dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 09:30 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy i zaopiniuje dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz z analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. Najwyższej Izby Kontroli.

Prawo łowieckie ponownie w sejmowej KRiRW
W zakres spawozdania wchodzi:
 
1) Część budżetowa 32 - Rolnictwo,
a) dochody i wydatki,
b) dotacje podmiotowe i celowe,
c) dotacje przedmiotowe w zakresie:
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- ochrony roślin,
- rolnictwa ekologicznego,
d) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
e) programy wieloletnie w układzie zadaniowym,
f) dochody i wydatki budżetu środków europejskich.
 
2) Część budżetowa 33 - Rozwój wsi,
a) dochody i wydatki,
b) dotacje podmiotowe i celowe,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
d) dochody i wydatki budżetu środków europejskich.
 
3) Część budżetowa 35 - Rynki rolne,
a) dochody i wydatki,
b) dotacje podmiotowe i celowe,
c) wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych,
d) dochody i wydatki budżetu środków europejskich.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: