| Autor: mikolaj

Przedstawiciele instytutów badawczych w MRiRW

W dniu 17 lutego br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkali się z przedstawicielami kierownictwa nadzorowanych instytutów badawczych. W spotkaniu uczestniczyli również podsekretarze stanu w MRiRW: Ewa Lech i Rafał Romanowski oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Leszek Sirko i Piotr Dardziński.

Przedstawiciele instytutów badawczych w MRiRW

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawili najważniejsze cele i zadania związane z nauką, wynikające z Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019. Zwrócili także uwagę na konieczność większego udziału nadzorowanych instytutów badawczych w realizacji zadań wskazanych w Programie, w tym w szczególności zadań wdrożeniowych, związanych z potrzebą wzrostu udziału badań i innowacji w rozwoju sektora rolno-żywnościowego.

Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje kierunków możliwych działań na rzecz zwiększenia efektywności funkcjonowania instytutów badawczych. W imieniu nadzorowanych instytutów, ocenę stanu nauki, potrzeb badawczych oraz propozycje zmian przedstawił dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. Andrzej Kowalski. Dużo miejsca poświęcono propozycjom zmian przepisów dotyczących finansowania nauki i badań, w szczególności w kontekście dostosowania do oczekiwań w zakresie upowszechniania i transferu wiedzy z nauki do praktyki. Dyrektorzy departamentów Ministerstwa przedstawili główne obszary, w których współpraca z jednostkami naukowymi powinna zostać pogłębiona. Bardzo ważnym punktem programu była szeroka dyskusja, w której udział wzięli zaproszeni goście, dyrektorzy jednostek naukowych oraz członkowie kierownictwa resortu.

Podsekretarz stanu Leszek Sirko, zapewnił, że Minister Nauki zauważył problem statutowego finansowania nauki i jeszcze w tym roku zmienione zostaną przepisy w sprawie parametryzacji jednostek naukowych, w kierunku zwiększenia wagi zagadnień wdrożeń, dorobku publikacyjnego oraz popularyzowania nauki. Podkreślił też konieczność aplikowania przez jednostki naukowe  o środki w ramach programów międzynarodowych, w szczególności w ramach programu Horyzont 2020.

Wśród uczestników spotkania było również wielu gości, w tym: przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP - prof. Artur Świergiel, przedstawiciel FAO - dr Andrzej Hałasiewicz, przedstawiciele  uczelni  - prof. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i prof. Eugeniusz Grela z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz przedstawiciel instytutów Polskiej Akademii Nauk - dr Mirosław Drygas, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Podsumowując spotkanie, wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślił, że pozwoliło ono na ustalenie szeregu ważnych zagadnień, które wymagają podjęcia aktywnych działań zarówno po stronie jednostek naukowych, jak i administracji.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!