Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

VI edycja Studiów Podyplomowych Agrotronika

Współczesne maszyny i pojazdy rolnicze powszechnie korzystają z rozwiązań mechatronicznych, stąd wynika konieczność szkolenia w tym zakresie. Studia Podyplomowe Agrotronika (SP-A) uruchomione w roku 2017 pozwalają na zdobycie takiej wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych.

VI edycja Studiów Podyplomowych Agrotronika
Studia te przeznaczone są nauczycieli kształcenia w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515), osób świadczących usługi w zakresie obrotu i serwisowania maszyn i pojazdów rolniczych oraz codziennych użytkowników zaawansowanych maszyn, czyli rolników (w tym także tzw. Młodych rolników ubiegających się o dotację 150 tys. zł). Studia są dualne, realizowane w trybie niestacjonarnym, w układzie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (3 w semestrze) oraz on-line na platformie MS Teams. Słuchacze mogą zapisać się na studia 2-semestralne i realizować tylko Moduł Merytoryczny (230 h). Natomiast dla nauczycieli mamy także w ofercie 120 h Moduł Dydaktyczny. Kandydatami mogą być absolwenci szkół wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, tj. posiadający tytuł magistra, inżyniera lub licencjata. Studia są odpłatne (1950 zł za semestr). Ze względu na przyjęty limit miejsc, o przyjęciu słuchacza na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

Zajęcia odbywają się w salach i laboratoriach KIB UPP (ul. Wojska Polskiego 50), a praktyki w Akademii Classa w Niepruszewie oraz oborach mlecznych Wielkopolski i zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych. Wykładowcami są doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz pracownicy z firm zewnętrznych (Agrocom Polska, KST Konsulting, Claas Polska, Lely East, tap, Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne). Ukończone studia spełniają wymagane przepisami 150 h zajęć związanych z działalnością rolniczą, a zatem wraz z dyplomem ukończenia absolwenci uzyskują kwalifikacje rolnicze. Po ukończeniu studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zrealizowanych przedmiotów. Więcej informacji na stronie internetowej: https://iib.up.poznan.pl/agrotronika.php


Tagi:
źródło: