| Autor: redakcja6

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2014

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego - Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, po raz kolejny zorganizował Wojewódzką Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych, w której okazję mieli współzawodniczyć młodzi producenci rolni.

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2014

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2014

27 listopada 2014 r. o godzinie 10:00, w każdym powiecie województwa pomorskiego, młodzi rolnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań z zagadnień związanych z rolnictwem, następnie najlepsi przystąpili do egzaminu ustnego. Łącznie, w etapie powiatowym Olimpiady uczestniczyło 290 osób.
 

5 uczestników każdego z 16 powiatów, z największą liczbą punktów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego Olimpiady.

Etapy Wojewódzkiej Olipiady Młodych Producentów Rolnych

 

Etap Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbył się w dniach 08-09 grudnia 2014 r. i składał się z dwóch części.
 

1 część odbyła się 8 grudnia w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Test rozwiązały 3 kobiety i 52 mężczyzn. Zmagali się oni z pytaniami z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekologii, mechanizacji oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.  Po pytaniach testowych uczestnicy przystąpili do egzaminu praktycznego składającego się z trzech pytań. O zakwalifikowaniu się do finału Olimpiady decydowała suma punktów z obu etapów.
 

2 część Olimpiady odbyła się 9 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Oficjalnego otwarcia dokonał Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Aleksander Mach – Dyrektor PODR w Gdańsku.
 

Uczestnicy mieli dodatkowo okazję wysłuchać wykładu na temat planowanych działań inwestycyjnych w latach 2014-2020 i efektów gospodarczych 2007-2013 na bazie rachunkowości FADN.
 

Po wykładzie zostały ogłoszone wyniki. 6 rolników z największą liczbą punktów zakwalifikowało się do finału ustnego. Każdy z nich wylosował zestaw pytań, na które odpowiadał przed komisją egzaminacyjną w skład której wchodzili przedstawiciele instytucji doradczych (specjaliści PODR w Gdańsku) oraz świadczących usługi na rzecz rolnictwa.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: