Kategorie

Poznaj produkty


Z prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ubiegłym tygodniu na obradach sejmowej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzono informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 oraz na temat obrony interesów polskich producentów tytoniu. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.

Z prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przyjęte na forum UE regulacje nie przewidują możliwości uruchomienia w ramach płatności bezpośrednich odrębnego instrumentu finansowanego ze środków unijnych dla sektora tytoniowego. W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydował o przyznawaniu przejściowego wsparcia krajowego w formie płatności niezwiązanej z produkcją. Wsparcie to ma być realizowane do 2020 r. Ma ono charakter degresywny i może być przyznawane na zasadach obowiązujących do 2013 r. Niezależnie od wsparcia rolnik może otrzymać jednolitą płatność obszarową i płatność za zazielenienie oraz pomoc w ramach pozostałych instrumentów wsparcia bezpośredniego, np. płatność dodatkową czy płatność dla młodych rolników. Podsekretarz stanu poinformował, z jakich instrumentów mogą ponadto korzystać producenci tytoniu w ramach wsparcia sektora rolnego. Łącznie w latach 2015-2020 planowane jest wypłacenie w ramach płatności krajowej do tytoniu prawie 180,5 mln euro.

Podczas dyskusji przedstawiciele plantatorów podkreślali bardzo trudną sytuację producentów tytoniu, m.in. brak opłacalności produkcji i zagrożenie ze strony szarej strefy. Proponowane przez resort wsparcie uznano za niewystarczające.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych, a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Jarosław Pinkas.

Minister zapewnił, że prace legislacyjne trwają i w ciągu dwóch tygodni projekt powinien wejść pod obrady Rady Ministrów. Dodał również, że zgodnie z wnioskami branży tytoniowej przesunięto moment wejścia w życie przepisów z maja 2016 r. na luty 2017 r.

W dyskusji posłowie pytali, które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne, niż nakazują to przepisy dyrektywy. Z uwagi na dotkliwe restrykcje, jakie nakłada dyrektywa, posłowie i zaproszeni goście apelowali o jej implementację w oparciu o zasadę „Bruksela + 0”, tj. bez dokładania wszelkich dodatkowych restrykcji, takich jak na przykład projektowany całkowity zakaz informacji o wyrobach tytoniowych i powiązanych wyrobach - poza ceną - w punktach sprzedaży. Kontrowersyjnym elementem zdaniem branży tytoniowej jest przepis zabraniający używania e-papierosów w przestrzeni publicznej. Urządzeń nie będzie można zgodnie z projektem sprzedawać w internecie i reklamować. Przedstawiciele branży tytoniowej informowali, że na skutek wprowadzenia dyrektywy w restrykcyjnej formie stracą konsumenci oraz budżet państwa w związku ze wzrostem szarej strefy.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: