Dodane: 08 lipiec 2011 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Nawóz wapniowy węglanowo-magnezowy pow. 45% CaO+MgOOdmiana: 05
Nazwa: Nawóz wapniowy węglanowo-magnezowy pow. 45% CaO+MgO
Typ nawozu: węglanowo-magnezowy
Zaw. min. CaO: 30%
CaCO3: 52,5%
Zaw. min. MgO: 15%
Rodzaj opakowania: luz

Forma składników pokarmowych i rozpuszczalność
Składniki pokarmowe w nawozie występują w postaci węglanu wapnia i węglanu magnezu. Okres rozpuszczalności składników pokarmowych w roztworze glebowym trwa 3-4 lata.

Okres przydatności nawozu do stosowania
Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak dłuższe jego składowanie nie powoduje obniżenia wartości składników pokarmowych zawartych w nawozie.

Instrukcja przechowywania
- Przechowywanie na krótki okres winno odbywać się na polach w pryzmach.
- Przechowywanie na dłuższy okres winno się odbywać z zabezpieczeniem nawozu przed rozsiewaniem przez wiatr i zamakaniem.
- Dłuższe przechowywanie nie wpływa na obniżenie wartości nawozu.

Instrukcja stosowania
Nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy można stosować na wszystkich rodzajach gleb i pod wszystkie uprawy, a w szczególności pod uprawy wymagające zwiększonej ilości magnezu.
Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy nawóz rozsiewany jest na ściernisko i przeorany. Optymalne efekty daje nawóz wymieszany z glebą na głębokość co najmniej 20 cm. Dla utrzymania właściwego odczynu glebowego stosowanie nawozu należy powtarzać.

Terminy stosowania
- Optymalny termin stosowania nawozu to okres pożniwny pod podorywkę.
- Nawóz może być stosowany jesienią pod orkęm zimą na zamarzniętą glebę oraz na wiosnę pod uprawy przedsiewne.
- Na trwałe użytki zielone należy wysiewać jesienią, w końcu zimy lub wczesną wiosną.