| Autor: redakcja1

Susza rolnicza notowana w całej Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza notowana w całej Polsce
W trzynastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -82 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 29 mm w stosunkudo poprzedniego okresu (11 VII - 10 IX). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 18 mm.
 
Największy deficyt wody notowany jest na terenach: Gór Świętokrzyskich, Równiny Gryfickiej, Wysoczyzny Łobeskiej, Łaskiej, Pojezierza Poznańskiego, Ińskiego, Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej oraz w Kotlinie Milickiej, wynosi od -140 do -179 mm. Stosunkowo duży niedobór wody wystąpił również na Żuławach, Pojezierzu Mrągowskim, Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, Równinie Bielskiej, Wysoczyznach: Drohiczyńskiej oraz Siedleckiej na których deficyt wody wynosi od -140 do -159 mm.
 
Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody wynoszący od -50 do -119 mm.
 
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Susza rolnicza występuje na terenie województw:
 • świętokrzyskiego,
 • wielkopolskiego,
 • łódzkiego,
 • zachodniopomorskiego,
 • pomorskiego,
 • dolnośląskiego,
 • opolskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • lubuskiego,
 • mazowieckiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • lubelskiego,
 • podkarpackiego,
 • śląskiego,
 • małopolskiego,
 • podlaskiego.
Susza notowana jest w uprawach:
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Ziemniaka,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Buraka cukrowego,
 • Roślin strączkowych.
Zasięg suszy w stosunku do poprzedniego okresu raportowania (11.07-10.09.2020 r.) zwiększył się w uprawach:
 • Ziemniaka,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Buraka cukrowego,
 • Roślin strączkowych.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: