Leśnictwo

 • 2021-12-06

  3 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 1 grudnia br.

 • 2021-11-28

  Środki na ekosystemy leśne

  Coraz bardziej zwracamy uwagę na dbałość o środowisko i jego kondycję, zwracając uwagę na działania mogące polepszyć jego stan. Rolnicy posiadający lasy mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę funkcjonowania terenów leśnych. Z dniem 22 listopada 2021 r. ruszyło przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na...

 • 2021-09-25

  Czterostronne spotkanie wysokiego szczebla poświęcone ASF

  Sekretarz stanu Szymon Giżyński wziął udział, w czterostronnym spotkaniu wysokiego szczebla poświęconemu ASF. Spotkanie, które odbywało się w tym tygodniu online, zorganizowane zostało przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) Komisji Europejskiej, reprezentowaną przez zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności...

 • 2021-09-15

  Ministerstwo Infrastruktury w sprawie szkód powodowanych przez bobry

  Bóbr europejski jest gatunkiem objętym ochroną częściową zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183). Rozporządzenie to zabrania między innymi umyślnego zabijania, usuwania lub uszkadzania nor, żeremi, tam lub innych schronień, a także zakazuje umyślnego płoszenia...

 • 2021-09-15

  4 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 3 oraz 7 września br. Są to na terytorium Polski przypadki nr 52 - 55 w 2021 r.

 • 2021-09-06

  5 przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu pięciu przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 30-31 sierpnia br. Są to na terytorium Polski przypadki nr 47 - 51 w 2021 r.

 • 2021-09-02

  3 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 26 sierpnia br. Są to na terytorium Polski przypadki nr 44 - 46 w 2021 r.

 • 2021-07-22

  Odnośnie szkód powodowanych przez bobry - odpowiedź MKiŚ

  Bóbr europejski Castor fiber objęty jest ochroną częściową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

 • 2021-06-18

  4 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB w Puławach w dniach 11 i 27 maja br. Są to przypadki nr 20-23 w 2021 r. w Polsce.

 • 2021-06-17

  Odszkodowania za drzewa uszkodzone przez bobry

  Zgodnie z art. 126 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, a odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Szacowanie szkód odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez...

 • 2021-06-08

  Weź pieniądze i posadź las - rusza nabór wniosków

  Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

 • 2021-05-20

  Weź pieniądze i posadź las - wkrótce ruszy nabór wniosków

  Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się będzie starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

 • 2021-05-07

  3 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB w Puławach w dniu 29 kwietnia br. Są to przypadki nr 17 - 19 w 2021 r. w Polsce.
Leśnictwo