Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2017-03-31

  Wiosenne nawożenie rzepaku ozimego

  Zdecydowana większość plantacji rzepaku ozimego w Polsce przezimowała w dobrym stanie. Sprzyjały temu przede wszystkim wykształcenie odpowiedniej biomasy roślin na jesieni (stymulowanej obfitymi opadami deszczu), czyli 8-12 w pełni rozwiniętych liści oraz grubej szyjki korzeniowej, przyczyniającej się do właściwego przezimowania oraz mniejsza lub większa okrywa śnieżna, która...

 • 2017-03-30

  Tereny OSN a przechowywanie obornika

  Ustanowienie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia spowodowane przez azotany pochodzenia rolniczego (OSN) oraz ustanowienie dla tych obszarów programów działań wynika z realizacji zobowiązań zawartych w Dyrektywie Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego...

 • 2017-03-30

  ECHA: Glifosat jest bezpieczny

  W dniu 15 marca br. usytuowana w Helsinkach Europejska Agencja ds. Chemikaliów – ECHA wydała opinię, że w świetle dostępnych dowodów naukowych substancja czynna herbicydu Roundup - glifosat nie jest substancją mutagenną, rakotwórczą czy toksyczną dla rozrodczości.

 • 2017-03-29

  Małoobszarowe środki ochrony roślin

  W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało znowelizowane rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środków ochrony roślin. Rozporządzenie rozszerza wykaz upraw małoobszarowych o 77 nowych pozycji.

 • 2017-03-28

  Zwalczanie chwastów w kukurydzy

  W ostatnich dziesięcioleciach znaczenie kukurydzy znacznie wzrosło. Oprócz tradycyjnego wykorzystania ziarna w cieplejszym klimacie krajów południowych Europy, na północy kontynentu głównym czynnikiem zwiększającym powierzchnię upraw było wykorzystanie kiszonki. W ciągu ostatnich dziesięciu lat powierzchnia areału kukurydzy wzrosła w Niemczech do 2,5 miliona hektarów, a w...

 • 2017-03-28

  Prawidłowe żywienie roślin wiosną [video]

  Najważniejszym paliwem dla roślin są nawozy mineralne dostarczane przedsiewnie lub pogłównie. Jednak nie należy zapominać, że tym sposobem dostarcza się roślinom przede wszystkim azot, fosfor, potas, czasami magnez siarkę czy wapń. To nie wystarczy jeżeli głównym celem jest osiąganie wysokich plonów.

 • 2017-03-24

  PSOR: Brak zwrotu pustych opakowań po środkach ochrony roślin może skutkować zmniejszeniem dopłat bezpośrednich

  Rolnicy są zobowiązani prawem do zwrotu opakowań po wykorzystanych środkach ochrony roślin do sklepów i hurtowni, a sprzedawca do ich przyjęcia. System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia bezpłatny odbiór i zagospodarowanie odpadów na koszt producentów i importerów.

 • 2017-03-24

  Krzem stymuluje procesy życiowe oraz zwiększa tolerancję i odporność roślin na stres

  Na rynku dostępnych jest zaledwie kilka nawozów zawierających krzem, gdyż do niedawna fizjologowie roślin i specjaliści od nawożenia nie uznawali tego pierwiastka jako niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu roślinnego, mimo, iż jego procentowa zawartość w roślinach mniej więcej równa się zawartości makroelementów.

 • 2017-03-23

  Ceny nawozów mineralnych w handlu światowym systematycznie rosną

  Od września 2016 r. ceny nawozów mineralnych w handlu globalnym systematycznie się zwiększają, a w styczniu dynamika cen wyraźnie przyśpieszyła.

 • 2017-03-21

  Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty PUŁAWY

  Grupa Azoty PUŁAWY zakończyła rok 2016 skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 3,3 mld zł, wobec 3,8 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy zysku netto na poziomie 270 mln zł (448 mln zł w 2015 roku) i zysku EBITDA 490 mln zł, wobec 662 mln zł w roku ubiegłym.

 • 2017-03-20

  Przedwschodowe zwalczanie chwastów w burakach cukrowych

  Zbliża się termin siewu buraka cukrowego. Dla producentów to czas podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru technologii odchwaszczania.

 • 2017-03-18

  KRIR: Należy wprowadzić 5-letni okres przejściowy dla nawozów na bazie azotanu amonu

  Krajowa Rada Izb Rolniczych poparła stanowisko w sprawie wprowadzenia 5-letniego okresu przejściowego dla towarów na bazie azotanu amonu.

 • 2017-03-17

  Nieznaczny wzrost cen nawozów mineralnych na początku roku

  W styczniu 2016 r. zwiększył się popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa, co skutkowało niewielkimi podwyżkami cen. W największym stopniu wzrosły ceny maszyn rolniczych oraz bezpośrednich nośników energii. Większe niż miesiąc wcześniej były również ceny nawozów mineralnych oraz materiałów budowlanych.
Nawozy i środki ochrony roślin