Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2016-08-09

  W ubiegłym roku rolnicy zakupili 67 tys. ton pestycydów

  W 2015 r. krajowa produkcja pestycydów wyniosła 31 tys. t i była niższa o 1,7% niż przed rokiem. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na potrzeby rolnictwa sprzedano 67 tys. t środków ochrony roślin w masie towarowej, czyli o 3,9% więcej niż w 2014 r. Blisko 80% środków pochodziło z importu.

 • 2016-08-05

  PSOR: Większość Polaków dostrzega korzyści płynące ze stosowania środków ochrony roślin

  Polacy zdają sobie sprawę, że dzięki środkom ochrony roślin żywność jest bezpieczna, niedroga i pożywna. Zapewnia to wzrost gospodarczy, dobrobyt społeczny oraz odpowiednią ochronę środowiska.

 • 2016-08-04

  Nawożenie w 2015 r. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce spadło do 123 kg/ha

  W roku gospodarczym 2014/2015 zużycie nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zmalało w odniesieniu do okresu poprzedniego o 7,3% i wynosiło 123,2 kg.

 • 2016-08-03

  Wzrosła krajowa produkcja nawozów azotowych i fosforowych

  W ubiegłym roku odnotowano relatywnie duży wzrost produkcji nawozów azotowych i fosforowych w Polsce.

 • 2016-07-27

  Popyt na nawozy jest wyraźnie mniejszy niż w latach poprzednich

  W maju 2016 r. zapotrzebowanie na podstawowe środki do produkcji rolnej było wprawdzie porównywalny do tego sprzed miesiąca, ale mniejszy od oczekiwanego, co skutkowało zniżka cen przede wszystkim nawozów mineralnych. Podrożały bezpośrednie nośniki energii co było następstwem zwyżki cen ropy naftowej na globalnych rynkach.

 • 2016-07-26

  Ceny nawozów na światowym rynku spadły o 20%

  W maju 2016 r. zaobserwowano obniżkę cen nawozów mineralnych w handlu globalnym. Ceny obniżyły się o 0,7%, w tym fosforan amonu potaniał o 2,5%, mocznik o 2,0%, sól potasowa o 1,9%, a ceny superfosfatu potrójnego zwiększyły się o 2,2% - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-07-25

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2016 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w szóstym miesiącu bieżącego roku.

 • 2016-07-06

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2016 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w piątym miesiącu bieżącego roku.

 • 2016-07-05

  Stosowanie środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos ograniczone

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło postępowania administracyjne, w ramach których ograniczono zakres stosowania środków ochrony roślin, w skład których wchodzi chloropiryfos.

 • 2016-07-01

  Glifosat najdłużej do końca 2017 r.

  29 czerwca 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła, że zdecydowała się na przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE na ograniczony czas, tj. najdłużej do końca 2017 r., czyli do momentu, gdy Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) przygotuje swoją opinię ws. glifosatu.

 • 2016-06-25

  Światowe ceny nawozów mineralnych

  W kwietniu 2016 r. utrzymująca się od kilku miesięcy wyraźna obniżka cen nawozów mineralnych w handlu globalnym została zahamowana - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-06-22

  Ciąg dalszy zniżkowej tendencji na rynku nawozów w kwietniu

  Utrzymująca się słaba koniunktura na podstawowych rynkach rolnych nie sprzyjała zakupowi środków produkcji. Kwietniu 2016 r. zapotrzebowanie na podstawowe środki do produkcji rolnej było mniejsze od spodziewanego co skutkowało obniżeniem cen. Zmalały głównie ceny nawozów mineralnych i maszyn rolniczych.