Nawozy i środki ochrony roślin

 • 2020-05-05

  W sprawie projektowanych sankcji za uchybienia wynikające z Programu azotanowego

  MRiRW w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnością.

 • 2020-05-05

  Bezpieczeństwo pszczół jest bardzo ważne

  Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej.

 • 2020-04-27

  Jak bezpiecznie kupować środki ochrony roślin przez Internet?

  W związku z pandemią COVID-19 zakupy środków ochrony roślin (ŚOR) przez Internet stały się bardzo popularne, głównie ze względu na ich bezpieczniejszą formę, gdzie minimalizujemy ryzyko zarażenia się wirusem. Warto zadać sobie jednak pytanie, czy zakupy w sieci są również bezpieczne dla naszych upraw i portfela? W przypadku ŚOR odpowiedź nie jest jednoznaczna i kupując je...

 • 2020-04-22

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w marcu 2020r.

 • 2020-04-13

  Bilanse azotu i fosforu

  Bilans azotu i fosforu brutto oznacza różnicę między całkowitą ilością azotu/fosforu wnoszoną na pola uprawne, a ich ilością wynoszoną z pól rozumianych jako całość użytków rolnych. Saldo bilansu azotu brutto zawiera, oprócz emisji jego związków do gleby i wody, także „straty” gazowe w postaci amoniaku i tlenku azotu, powstające podczas produkcji zwierzęcej, w tym...

 • 2020-03-26

  Evergreen Solutions z nawozem OrCal na targach w Łodzi

  OrCal powoduję szybka zmianę struktury gleby, co już w pierwszym roku stosowania nawozu przekłada się na wyniki gospodarza. Rolnicy nie muszą długo czekać na efekty. 1 tona nawozu OrCal podnosi o 1 jednostkę pH w ciągu 2 – 3 miesięcy.

 • 2020-03-25

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w lutym 2020r.

 • 2020-03-05

  Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

  Zbliżający się okres intensywnych prac polowych związany jest ze stosowaniem środków ochrony roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące...

 • 2020-03-02

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2020r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2020r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w styczniu 2020r.

 • 2020-02-14

  Nawozy – zgoda na stosowanie od 15 lutego

  Zgodnie z obietnicą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w tym roku rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego.

 • 2020-02-13

  Wzrost cen nawozów mineralnych

  Od września 2018 roku do kwietnia 2019 roku ceny nawozów mineralnych na krajowym rynku wyraźnie rosły.

 • 2020-02-12

  Odpowiednie nawozenie roślin – kluczem do sukcesu?

  Rośliny to żywe organizmy i tak samo jak ludzie ciągle się rozwijają. Ich pędy, liście, korzenie i kwiaty rosną i z każdym dniem są coraz większe. Aby mogły się rozwijać i kwitnąć, potrzebują pokarmu, który będzie bogaty w składniki mineralne. Jak zatem odpowiednio nawozić rośliny, by cieszyć się plonami?
Nawozy i środki ochrony roślin