| Autor: redakcja1

Kontrakty na amerykańską kukurydzę i pszenicę odbiły mocno w górę po publikacji najnowszych prognoz

W Chicago kukurydza i pszenica (serie najbliższe) podrożały o 2%-3% na zamknięciu wtorkowej sesji, podczas gdy soja zamknęła dzień tylko symbolicznym zyskiem. Wzrost notowań pszenicy wynikał głównie ze wzrostów na rynku kukurydzy.

Kontrakty na amerykańską kukurydzę i pszenicę odbiły mocno w górę po publikacji najnowszych prognoz
Amerykański Departament Rolnictwa zaktualizował we wtorek swoje comiesięczne prognozy krajowych i światowych bilansów zbóż i oleistych.
 
KUKURYDZA:
 
Zgodnie z oczekiwaniami analitycy USDA dokonali dużego cięcia w krajowej produkcji kukurydzy. Wynikało ono z korekty w dół oczekiwanej wydajności (głównie) i areału (w mniejszym zakresie). Oczekiwany plon został obniżony ze 176 do 166 buszli/akr, a areał zasiewów z 92,8 do 89,8 mln akrów. W konsekwencji krajowe zbiory kukurydzy skorygowano z bliskich rekordu 381,8 do 347,5 mln ton. Warto w tym miejscu zauważyć, że ostatni raport FAO obniżył amerykańską produkcję kukurydzy do 330 mln ton. Negatywne zmiany w bilansie kukurydzy dotyczyły tylko USA, ale przekładają się na cięcia po stronie podażowej w globalnym bilansie, ponieważ Amerykanie odpowiadają za aż 1/3 światowej produkcji tego zboża.
 
PSZENICA:
 
W przypadku pszenicy raport pokazał wzrost amerykańskiego eksportu w starym sezonie (2018/19) i w konsekwencji obniżyły się nieco (od maja) zapasy początkowe w nowym.  Analitycy skorygowali lekko w górę krajową produkcję tego zboża, ale w większym zakresie podnieśli zużycie paszowe (mniej będzie kukurydzy). Po tych zmianach amerykańskie zapasy pszenicy na koniec sezonu 2019/20 obniżono (w stosunku do maja) o blisko 1 mln ton, do ciągle dużych 29,2 mln ton.
 
W skali globalnej bilans pszenicy na nowy sezon zdecydowanie się poprawił za sprawą lepszych (niż w maju) oczekiwań zbiorów w basenie Morza Czarnego. USDA podniósł z 77 do 78 mln ton rosyjską produkcję pszenicy i z 29 do 30 mln ton zbiory na Ukrainie. Jednocześnie podniesiono prognozy eksportu z obu krajów, kosztem Unii Europejskiej. Globalna produkcja pszenicy powinna wynieść w sezonie 2019/20 rekordowe 780,8 mln ton, a zapasy na koniec sezonu mogą wzrosnąć do też rekordowych 294,3 mln ton.
 
SOJA:
 
Najnowsza prognoza USDA dokonała sporego cięcia amerykańskiego eksportu (ponad 2 mln ton) soi w tym sezonie. Przełoży się to na większe (po ok. 2 mln ton) zapasy początkowe i też końcowe w sezonie 2019/20. Pozostałe elementy bilansu dla nowego sezonu pozostawiono na poziomie z maja. Na razie nie zakłada się przesunięć areału z kukurydzy do soi. Na takim samym poziomie pozostawiono też oczekiwaną wydajność i w konsekwencji produkcję nasion w USA (113 mln ton).
 
W skali globalnej produkcja soi (sezon 2019/20) powinna wynieść 355,4 mln ton, a zużycie 355,3 mln ton. Czerwcowa prognoza USDA obniżyła lekko (-0,4 mln ton) zapasy początkowe (końcowe z sezonu 2018/19) i w konsekwencji też o tyle samo zapasy na koniec nowego sezonu.


Tagi:
źródło: