| Autor: redakcja6

Nawałnice w lubuskim zniszczyły rzepak. Wojewoda deklaruje pomoc

W ubiegłym tygodniu północną część województwa lubuskiego nawiedziły burze z nawałnicami, które zniszczyły uprawy rzepaku w okolicach Dobiegniewa i Strzelca Krajeńskiego oraz innych częściach tego regionu. Wnioski o oszacowanie strat już dziś można składać do samorządów gminnych i miejskich.

Nawałnice w lubuskim zniszczyły rzepak. Wojewoda deklaruje pomoc
Burze, które przeszły przez województwo lubuskie w drugim tygodniu lipca spowodowały zniszczenie aż 20% upraw rzepaku. Wojewoda lubuski przypomina zatem o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat. Każdy dokument zostanie rozpatrzony, a najbardziej poszkodowanym będzie przyznanie odszkodowanie za wyrządzone straty.
 

Wnioski mogą dotyczyć nie tylko rzepaku, ale także wszystkich płodów rolnych, które ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak: burze, gradobicia, deszcz nawalny, susza, powódź, osunięcia ziemi, lawina czy też przymrozki wiosenne i złe przezimowanie.
 

Dokumenty należy składać u wójta, burmistrza lub prezydenta. W odpowiedzi na wniosek gospodarza, władze samorządowe występują z pismem do wojewody o powołanie komisji, która będzie miała na celu ustalenie szkód powstałych w gospodarstwie.
 

Powołana przez wojewodę komisja po oględzinach, ustala wysokość szkód w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez gospodarza zniszczenia, nie później jednak niż:

  • do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, lub
  • w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku  szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, lub
  • do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowana szkód w drzewach owocowych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Natomiast od chwili oszacowania szkody komisja ma 30 dni, aby sporządzić protokół i złożyć go wojewodzie.
Złożone dokumenty są weryfikowane pod względem merytorycznym. W przypadku, gdy wielkość zniszczeń przekroczy 30% średniej rocznej produkcji, wojewoda potwierdzi szkodę i przekaże odszkodowanie gospodarzom za pośrednictwem gmin.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!