| Autor: redakcja1

Ogólne wyniki produkcji na tle warunków atmosferycznych

W 2016 roku ogólna powierzchnia zasiewów wyniosła 10,6 mln ha i była mniejsza o 183,7 tys. ha - o 1,7% w ujęciu roku.

Ogólne wyniki produkcji na tle warunków atmosferycznych
Według GUS, w stosunku do roku wcześniejszego zwiększyła się powierzchnia zbóż jarych o 11,5%, buraków cukrowych o 13,0%, ziemniaków bez powierzchni w ogrodach przydomowych o 3,4%, kukurydzy na zielonkę o 8,5%, a także warzyw gruntowych o 14,4%.
 
Spadkowi uległ obszar mieszanek zbożowo-strączkowych na ziarno ogółem o 22,5%, rzepaku i rzepiku o 12,7%, kukurydzy na ziarno o 11,2%, strączkowych jadalnych o 19,3%.
 
Wyniki produkcji podstawowych upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. przedstawiają się następująco:
  • zbóż ogółem zebrano więcej o 6,6 % do 29,8 mln t,
    • w tym zbóż podstawowych z mieszankami – o 2,4% do 25,3 mln t,
  • rzepaku i rzepiku zebrano mniej o 17,8% do 2,2 mln t,
  • ziemniaków zebrano więcej o 40,2% do 8,6 mln t,
  • buraków cukrowych - o 44,4% do 13,5 mln t,
  • warzyw gruntowych - o 19,9% do 4,5 mln t,
  • owoców z sadów oraz truskawek zebrano ogółem - o 14,7% do 4,6 mln t,
  • zbiory z trwałych użytków zielonych po przeliczeniu na siano, bez względu na sposób użytkowania - o 25,4% do 15,5 mln t.


Tagi:
źródło: