| Autor: redakcja1

W 2015 r. prawie 70% powierzchni zasiewów stanowiły zboża

W 2015 roku areał zasiewów wyniósł 10,8 mln ha i był większy o 3,2% w porównaniu z rokiem minionym. Według GUS, gospodarstwa indywidualne użytkowały 90% obszaru zasiewów łącznie, a zatem 9679,1 tys. ha, czyli na poziomie podobnym do roku zeszłego. W 2015 r. całkowita liczba gospodarstw zajmujących się uprawą ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych wyniosła 1216,6 tys. - 86,2% ogólnej liczby gospodarstw rolnych, a więc o 8,4 tys. więcej niż w 2014 r.

W 2015 r. prawie 70% powierzchni zasiewów stanowiły zboża

Struktura zasiewów

Największą grupę upraw w powierzchni zasiewów stanowią zboża, zajmujące 69,9% łącznego obszaru zasiewów, a następnie uprawy roślin pastewnych – 13,2% i przemysłowych – 10,6%. Areał zasiewów zbóż ogółem wyniósł 7511,8 tys. ha i była zbliżony do tego z roku ubiegłego. Uprawę zbóż prowadziło 1111 tys. gospodarstw rolnych.
 
W 2015 r. obszar uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi był w granicy 6749,7 tys. W strukturze uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi utrzymuje się w dalszym ciągu trend wzrostu udziału powierzchni zasiewów zbóż intensywnych. Największą powierzchnię uprawy w łącznego areału i zbóż zajmuje pszenica – 31,9%, a następnie pszenżyto - 20,2%.

Większy areał upraw ziemniaków

Obszar uprawy ziemniaków w 2015 r. wyniosła 292,5 tys. ha, z wykluczeniem uprawy ziemniaków w ogrodach przydomowych i zwiększyła się w odniesieniu do 2014 r. o 5,9% - 25,3 tys. ha. W powierzchni zasiewów ogółem areał uprawy ziemniaków stanowił 2,7% – analogicznie jak w roku minionym.

Więcej strączkowych

Obszar uprawy strączkowych jadalnych w 2015 roku wyniosła 91 tys. ha, tj. zwyżka w skali roku o 71,1%. Strączkowe jadalne  uprawiane były w 34,1 tys. gospodarstwach rolnych i stanowiły jedynie 0,8% ogólnej powierzchni upraw.

Spadek obszaru uprawy roślin z grupy przemysłowych

Rośliny zaliczane do grupy przemysłowych uprawiano na 1143,7 tys. ha stanowiącej 10,6% łącznego areału zasiewów. W odniesieniu do danych z 2014 r. jest to mniej o 16,1 tys. ha - 1,4%. Spadek obszaru uprawy roślin z grupy przemysłowych spowodowany jest zmniejszeniem się powierzchni uprawy buraków cukrowych o 5,9% jak też uprawy tytoniu o 23,6%.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: