| Autor: redakcja1

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2015/2016

Utrzymująca się w listopadzie wysoka, jak na tę porę roku, temperatura powietrza podtrzymywała wegetację roślin i z jednej strony stwarzała korzystne warunki dla wschodów, wzrostu i rozwoju ozimin, z drugiej strony występujące w tym okresie niedobory wilgoci w glebie, spowodowały słabsze wyrośnięcie roślin przed zimą - poinformował Główny Urząd Statystyczny we Wstępnej ocenie przezimowania upraw ozimych w 2016 roku.

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2015/2016

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2015/2016

Pogoda w grudniu nie stwarzała większych zagrożeń dla zimujących roślin. Utrzymująca się w obrębie miesiąca wysoka temperatura powietrza, zwiększająca się okresami powyżej 5 st. C podtrzymywała wegetację roślin.
 
Styczniowe mrozy, w trakcie których zaobserwowano zniżki temperatury powietrza poniżej -20 st. C, przy braku okrywy śnieżnej, spowodowały straty w zasiewach zbóż ozimych. Uszkodzenia roślin wystąpiły głównie na plantacjach rzepaku i jęczmienia ozimego - charakteryzującego się najmniejszym ze zbóż poziomem mrozoodporności oraz w odmianach pszenicy ozimej o słabej lub zmniejszonej mrozoodporności. Wymarzanie roślin było zróżnicowane regionalnie, a także lokalnie. Największe uszkodzenia mrozowe roślin odnotowano w województwach północnych.
 
Przebieg pogody w lutym 2016 r. na w większości kraju stwarzał nieznaczne zagrożenie dla roślin, a utrzymująca się w trakcie miesiąca, dość wysoka, jak na tę porę roku, temperatura powietrza i gleby, powodowała zakłócenia w zimowym spoczynku roślin. W wyniku dobowych wahań temperatury powietrza powtarzały się procesy zamarzania i rozmarzania wierzchniej warstwy gleby, powodując osłabienie systemu korzeniowego roślin na niektórych plantacjach.
 
Pogoda w marcu sprzyjała obsychaniu pól i ogrzewaniu gleby, a także wegetacji ozimin i trwałych użytków zielonych.Tagi:
źródło: