| Autor: redakcja1

Rozpoczęły się zbiory kukurydzy w USA

Do końca minionego tygodnia zebrano 4% areału kukurydzy, jednak opublikowany już po zamknięciu poniedziałkowej sesji w Chicago raport USDA pokazał lekkie pogorszenie stanu amerykańskich zasiewów tego zboża.

Rozpoczęły się zbiory kukurydzy w USA
Uśredniony wskaźnik ocen kukurydzy obniżył się o 1% do 58% - zaliczonych jako dobre/doskonałe. Ocena kondycji soi pozostał na niezmienionym poziomie, czyli 57% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii.

W wydanej 10-go września prognozie USDA podniósł krajową prognozę areału i plonowania kukurydzy, a w konsekwencji produkcję o 6,3 mln ton (m/m) do 380,9 mln ton (+5,7% r/r).

Jednocześnie USDA potwierdził spadek produkcji pszenicy jarej o 43% w porównaniu do poprzedniego roku (oznaczać to będzie poziom najniższy od 1988 roku).
 
Postępy i kondycja amerykańskich upraw (raport Crop Progress and Condition) – stan na 12-09-2021:

USA - kondycja upraw:
  • Kukurydza: 58% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-1% w ciągu tygodnia), w porównaniu do 60% przed rokiem;
  • Soja: 57% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (bez zmian w ciągu tygodnia), w porównaniu do 63% przed rokiem;
Publikowane ostatnie oceny (przed 4 tygodniami):
  • Pszenica jara (stanowi ok. 1/4 produkcji pszenicy): tylko 11%  upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (bez zmian w tygodniu), w porównaniu do 70% przed rokiem;
  • Jęczmień: tylko 23% (-1% w tygodniu) upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii, w porównaniu do 77% przed rokiem.
Zbiory:
  • Kukurydza: 4% areału zebrano, w porównaniu do 5% - średnio;
 
  • Sorgo: 21% areału zebrano, w porównaniu do 25% - średnio.
 
Siewy:

Pszenica ozima: wysiano 12% planowanego areału, w porównaniu do 8% - średnio.


Tagi:
źródło: