| Autor: redakcja1

Susza dotknęła uprawy roślin strączkowych, ziemniaków i krzewów owocowych

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

Susza dotknęła uprawy roślin strączkowych, ziemniaków i krzewów owocowych
Susza w Polsce

W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

 
W obecnym okresie sześciodekadowym zagrożenie susza rolniczą występuje wśród trzech grup i gatunków roślin:
  • Roślin strączkowych
  • Krzewów owocowych
  • Ziemniaka
Zagrożenie suszą występuje w trzech w/w grupach i gatunkach roślin zlokalizowanych na glebach I kategorii podatności na suszę do których należą gleby bardzo lekkie, grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.
 
Suszę odnotowano w uprawach roślin strączkowych zlokalizowanych w województwie lubelskim i podkarpackim. Susza w tych uprawach występuje w 57 gminach Polski (2,3% wszystkich gmin kraju), na 0,26% gruntów ornych Polski.
 
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubelskie 213 36 16,90 1,71
2. podkarpackie 160 21 13,12 2,19
 
Susza wystąpiła w uprawach krzewów owocowych zlokalizowanych w województwie lubelskim i podkarpackim. Suszę w tych uprawach notowano w 37 gminach Polski (1,49% wszystkich gmin kraju), na 0,14% gruntów ornych kraju.
 
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubelskie 213 23 10,80 0,74
2. podkarpackie 160 14 8,75 1,46
 
Suszę odnotowano także w uprawach ziemniaka zlokalizowanych w województwie lubelskim. Susza w tych uprawach występuje w 9 gminach Polski (0,36% wszystkich gmin kraju), na 0,01% gruntów ornych kraju.
 
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubelskie 213 9 4,23 0,14

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!