| Autor: mikolaj

Uprawy rzepaku zagrożone suszą rolniczą

W dwunastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2016 roku, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

Uprawy rzepaku zagrożone suszą rolniczą

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: rzepaku i rzepiku oraz buraka cukrowego. W obecnym okresie sześciodekadowym zagrożenie susza rolniczą występuje wśród upraw: rzepaku i rzepiku.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym od 21 lipca do 20 września 2016 r. wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy zmniejszeniu. Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były niższe o 46 mm.

W kolejnym okresie raportowania najniższe wartości KBW odnotowano na styku trzech regionów: Pojezierza Kujawskiego, Wysoczyzny Tureckiej oraz zachodniej części Równiny Kutnowskiej. Najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -160 do -179 mm. Wartości od -140 do -159 mm odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na Wysoczyźnie Kaliskiej, w zachodniej części Niziny Mazowieckiej oraz na Pojezierzu Dobrzyńskim. Wartości od -120 do -139 mm odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na Nizinie Śląskiej, w środkowej części Niziny Mazowieckiej oraz we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i w zachodniej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na pozostałym obszarze kraju wartości KBW są wyższe od -120 mm.

Obecnie zagrożenie suszą w Polsce występuje dla rzepaku i rzepiku uprawianego na glebach II kategorii podatności na suszę.

II kategorię (gleby lekkie), grupę granulometryczną stanowią:

- piasek gliniasty lekki,

- piasek gliniasty lekki pylasty,

- piasek gliniasty mocny,

- piasek gliniasty mocny pylasty.

Susza dla rzepaku i rzepiku występuje w 4 województwach w kraju, w 31 gminach(w 1,25% gmin Polski) na 0,36% gruntów ornych.

Tabela 1.

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 wielkopolskie 226 16 7,08 1,78
2 kujawsko-pomorskie 144 12 8,33 2,33
3 łódzkie 177 2 1,13 0,06
4 mazowieckie 314 1 0,32 0,02

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!