| Autor: redakcja1

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2017 r.

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym br. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym, bez większych strat - poinformował Główny Urząd Statystyczny we Wstępnej ocenie przezimowania upraw w 2017 roku.

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2017 r.
Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury lokalnie do -25°C przy gruncie występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom.
 
Oceniając stan plantacji można stwierdzić, że w większości są one w kondycji od średniej do bardzo dobrej. Straty powstałe w okresie zimowym i wiosennym są nieduże. Pewne zastrzeżenia można mieć do upraw położonych na niższych stanowiskach, na których pojawiły się zastoiska wodne po dość szybkim roztopieniu śniegu i dość obfitych opadach.
 
Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się w III dekadzie marca. Korzystne warunki agrometeorologiczne w marcu umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych. Lokalnie w pierwszej połowie, a na znacznym obszarze kraju w drugiej połowie miesiąca przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.
 
W II połowie kwietnia wystąpiły znaczne spadki temperatury, które spowodowały przemarznięcia kwiatów i pąków drzew oraz krzewów owocowych, a także na plantacjach jagodowych.
 
Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja br.


Tagi:
źródło: