| Autor: redakcja1

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2018 r.

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w 2018 roku uprawy ozime przezimowały troszkę gorzej niż w roku minionym, ale praktycznie bez większych strat.

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2018 r.
Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był raczej sprzyjający dla zimujących roślin. Krótkotrwałe obniżki temperatury, w tym lokalnie do -25°C przy gruncie, a także silne wiatry występujące przy nieznacznej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom, tylko miejscami powodując wysmalanie roślin. Areał upraw ozimych przeznaczony do zaorania po okresie zimowym są relatywnie małe.
Oceniając stan plantacji można stwierdzić, że są one raczej dobrej kondycji. Pewne zastrzeżenia można mieć do upraw położonych na niższych stanowiskach, na których wczesną wiosną pojawiły się zastoiska wodne po dość szybkim roztopieniu śniegu i dość obfitych opadach w tym okresie na zamarzniętą glebę.
Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec III dekady marca, a sprzyjające warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych. Lokalnie w drugiej połowie marca, a na sporym obszarze kraju dopiero w pierwszej połowie kwietnia przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.
 
W II połowie kwietnia wystąpił spory wzrost temperatury, który przyczynił się do gwałtownego przyspieszenia siewów roślin jarych, ich wschodów oraz wegetacji ozimin. Obserwowano też przyspieszenie wegetacji na trwałych użytkach zielonych zwłaszcza tam gdzie warunki wilgotnościowe gleb pozwoliły na wczesne zastosowanie nawożenia mineralnego. Pod koniec I dekady kwietnia odnotowano rozpoczęcie kwitnienia drzew i krzewów owocowych oraz roślin na plantacjach jagodowych. Do połowy III dekady kwietnia nie odnotowano przemarznięcia pąków i kwiatów na drzewach i krzewach owocowych.


Tagi:
źródło: