| Autor: redakcja1

Wstępna ocena przezimowania zbóż ozimych i rzepaku w 2016 r.

Z badań polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich pod koniec lutego br. wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały dużo gorzej niż w roku 2015 - poinformował Główny Urząd Statystyczny we Wstępnej ocenie przezimowania upraw ozimych w 2016 roku.

Wstępna ocena przezimowania zbóż ozimych i rzepaku w 2016 r.

Przezimowanie zbóż i rzepaku

Zaobserwowane lokalnie dość duże straty zimowe, tj. spore uszkodzenia roślin powstały w wyniku:

  • niskich temperatur przy braku okrywy śnieżnej i wysmalania roślin w wyniku silnych wiatrów,

  • zmniejszonej mrozoodporności na skutek słabego wyrośnięcia roślin jesienią na niektórych plantacjach,

  • występowania dość dużych dobowych wahań temperatury na przedwiośniu, które osłabiały system korzeniowy roślin ozimych.

Jak wynika z oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano co najmniej 7% areału zasiewów zbóż ozimych oraz 15% rzepaku i rzepiku ozimego. Największe straty w areale sięgające 30% powierzchni plantacji rzepaku i rzepiku ozimego odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, natomiast zbóż ozimych najwięcej zaorano w województwach: pomorskim – 30%, kujawsko-pomorskim – 25% i warmińsko-mazurskim – 20%.
 
W badanych próbach polowych udział roślin żywych i nasion kiełkujących wyniósł w tym roku dla pszenicy ozimej – 87% i mniej o 9 pkt. proc. niż w roku ubiegłym, żyta – 95% - na poziomie roku ubiegłego, jęczmienia ozimego – 90% i mniej o 6 pkt. proc., pszenżyta ozimego – 91% i o 4 pkt. proc., a dla rzepaku i rzepiku ozimego – 79% i o 10 pkt. proc. Poza tym w badanych próbach monolitowych stwierdzono od 3% do 10% roślin wątpliwych. Najwięcej roślin wątpliwych zaobserwował w zasiewach rzepaku i rzepiku ozimego, co wpłynęło na niższą obsadę roślin na 1 m2.
 
Pomimo zaorania znacznej powierzchni zbóż ozimych, część plantacji w słabej kondycji i z niską obsadą roślin na 1 m2 pozostawiono pod zbiory.
 
Z cyfrowej analizy zdjęć satelitarnych stanu rozwoju upraw, wykonanej w Instytucie Geodezji i Kartografii wynika, że w I i II dekadzie kwietnia 2016 r. stan rozwoju upraw w województwach południowo-zachodnich był lepszy, a w województwach północnych gorszy w porównaniu do wskaźnika zieleni z tych samych dekad roku poprzedniego. Jednak decydujący wpływ na wysokość plonów, zarówno upraw ozimych, jak i jarych, będzie miał przebieg warunków agrometeorologicznych w następnych miesiącach wegetacji.Tagi:
źródło: