Partner serwisu Bydło i mleko

 

Bydło i mleko

 • 2021-11-25

  Rolnicy,którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko

  Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 • 2021-08-30

  "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego.

 • 2021-08-23

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke

  Bydło mleczne na gospodarstwie rolnym Adama Warnke nawet przy upalnym dniu mają optymalnie w oborze.

 • 2024-04-09

  Ceny skupu mleka w Polsce

  Po utrzymującym się trendzie wzrostowym w 2022 roku, od stycznia 2023 roku następuje korekta ceny mleka, która wyhamowała we wrześniu, a trend wzrostowy utrzymał się do grudnia 2023 r.

 • 2024-04-09

  Unijny skup mleka

  Według danych Eurostat w grudniu 2023 roku w Unii Europejskiej skupiono 11 427 tys. ton mleka, tj. o 4,8% więcej niż w listopadzie 2023 r., ale o 0,6% mniej niż w grudniu 2022 r.

 • 2024-04-09

  Skup mleka w Polsce

  W Polsce od wielu lat odnotowywana jest systematyczna zwyżka skupu mleka.

 • 2024-04-08

  Ocena użytkowości bydła

  W styczniu 2024 roku pod oceną było 789,787 tys. krów pochodzących z 16,309 tys. obór.

 • 2024-04-04

  Ceny skupu mleka surowego

  W drugim miesiącu 2024 r. ponownie zmniejszyła się cena skupu mleka surowego.

 • 2024-04-04

  Ceny skupu mleka w UE

  W grudniu 2023 roku w Unii Europejskiej cena skupu mleka była o 2,6% większa niż w listopadzie 2023 r.

 • 2024-04-04

  Ceny skupu mleka w Polsce

  Po utrzymującej się tendencji zwyżkowej w 2022 roku, od stycznia 2023 roku następuje korekta ceny mleka, która wyhamowała we wrześniu, a trend wzrostowy utrzymał się do grudnia 2023 r.

 • 2024-04-04

  Unijny skup mleka

  Według danych Eurostat w grudniu 2023 roku w Unii Europejskiej skupiono 11 427 tys. ton mleka, a więc więcej o 4,8% niż w listopadzie 2023 r., ale mniej o 0,6% niż w grudniu 2022 r.

 • 2024-04-04

  Skup mleka w Polsce

  W Polsce od wielu lat obserwowany jest systematyczny wzrost skupu mleka.
marka