Partner serwisu Bydło i mleko

 

Bydło i mleko

 • 2020-05-27

  Skup mleka w Polsce

  W Polsce w pierwszym kwartale 2020 r., w wyniku dalszej poprawy wydajności krów mlecznych, dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego były wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r.

 • 2020-05-26

  Produkcja krajowa przetworów mleczarskich

  Notowany na początku 2020 r. dalsza zwyżka dostaw mleka na potrzeby przemysłu mleczarskiego wpływał stymulująco na rozwój krajowej produkcji większości trwałych produktów mlecznych.

 • 2020-05-25

  Ceny skupu mleka surowego

  W kwietniu 2020 r. krajowi dostawcy za mleko surowe otrzymywali 132,89 zł/hl, a więc o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena płacona za mleko w skupie była o 2% mniejsza niż przed rokiem.

 • 2020-05-16

  Ceny mleka w skupie

  Utrzymująca się w II połowie 2019 roku zwyżkowa tendencja ceny mleka niestety nie utrzymała się w pierwszym miesiącu 2020 roku.

 • 2020-05-15

  #DziękujemyŻePijecieMleko - Intergen poparł akcje.

  Intergen popiera akcje #DziękujemyŻePijecieMleko.

 • 2020-05-15

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  W lutym 2020 roku do mleczarni w UE – 27 i Wielkiej Brytanii trafiło 12 626,9 tys. ton mleka.

 • 2020-05-14

  Skup mleka w Polsce

  Jak wynika z danych zaprezentowanych przez GUS, skup mleka w marcu bieżącego roku wyniósł 1 040,2 mln l.

 • 2020-05-07

  Brak możliwości co do przyznania premii poubojowej do bydła w 2020 r.

  Wsparcie do zwierząt w systemie płatności bezpośrednich możliwe jest jedynie w formie związanej z produkcją. Polska wdrożyła wsparcie do wszystkich dopuszczonych przepisami UE sektorów produkcji zwierzęcej, tj. wołowina i cielęcina (płatność do młodego bydła), mleko i przetwory mleczne (płatność do krów), mięso baranie i mięso kozie (płatności do owiec i kóz).

 • 2020-05-06

  Ceny skupu mleka surowego

  W marcu 2020 r. krajowi dostawcy za mleko surowe otrzymywali 136,86 zł/hl w odniesieniu do 137,38 zł/hl miesiąc wcześniej. Cena płacona za mleko w skupie była o 0,7% niższa niż przed rokiem.

 • 2020-04-30

  Kwietniowa wycena buhajów i nowy katalog firmy Intergen

  Aktualnym Nr 1 wśród HF-ów odmiany czarno-białej, według RZG jest znany z poprzednich wycen buhaj Medon. Listę buhajów odmiany czerwono-białej otwiera natomiast Step Red. Pomimo tak dużych zmian w szacowaniu, swoje wartości potwierdziły buhaje wyceniane genomowo: Topmodel, Gywer RDC, Soundbar, Garido czy Freemax.

 • 2020-04-30

  Handel zagraniczny wołowiną i cielęciną

  W 2019 r. z Polski wyeksportowano 471 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, a zatem mniej o 2% niż przed rokiem, a całkowite przychody z wywozu zmniejszyły się o 5% do 1,5 mld EUR - 6,6 mld zł.

 • 2020-04-30

  Pogłowie bydła w Polsce

  Populacja bydła w grudniu 2019 roku wynosiła 6 260,9 tys. sztuk i była o 1,3% większa niż przed rokiem, ale o 1,5% mniejsza niż w czerwcu 2019 r.
marka