| Autor: redakcja1

Nadzwyczajne środki wsparcia dla hodowców we Francji

W dniu 26 stycznia br. francuski minister rolnictwa Stéphane le Foll ogłosił wprowadzenie nadzwyczajnych środków wsparcia o wartości 290 mln EUR dla krajowego sektora hodowlanego - podaje FAMMU/FAPA.

Nadzwyczajne środki wsparcia dla hodowców we Francji

Pomoc dla producentów mięsa

Powodem jest zmniejszenie się popytu i rentowności produkcji zwierzęcej. Wsparciem zostaną objęci też hodowcy drobiu, którzy muszą się wstrzymać ze wznowieniem produkcji ze względu na działania podjęte w walce z ptasią grypą.
 
W obrębie pakietu pomocy, 130 mln EUR zostało asygnowane na rekompensaty dla producentów i wylęgarni drobiu za straty poniesione z powodu zatrzymania produkcji. Niedawno Francja przyjęła nową strategię zwalczania ptasiej grypy.
 
Hodowcy drobiu w południowo-zachodniej części kraju mają wstrzymać się na kilka miesięcy z nową produkcją kaczek i gęsi, tj. do czasu pełnej dezynfekcji gospodarstw produkcyjnych, ubojni i sprzętu. Produkcja będzie mogła zostać ponownie rozpoczęta w maju lub czerwcu br.
 
Kwota 125 mln EUR z pakietu pomocy zostanie przeznaczona dla producentów wieprzowiny i wołowiny, a 35 mln EUR dla hodowców i handlarzy bydła, którzy ponieśli straty z uwagi na chorobę niebieskiego języka. Następne 125 mln EUR to wparcie finansowe dla rolników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, oferowane w postaci ulg podatkowych, umorzenia kredytów oraz odroczenia płatności podatków.Tagi:
źródło: