Handel zagraniczny mięsem i jego produktami

W okresie styczeń–sierpień 2023 r. przychody uzyskane przez krajowych przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych, tłuszczów i żywca były wyższe o 5% niż rok wcześniej i wyniosły 6,6 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Handel zagraniczny mięsem i jego produktami
Produkty drobiowe miały dominujący udział wynoszący 51% w wartości eksportu żywca, mięsa i przetworów. Sprzedano je za 3,3 mld EUR, a kontyngent sprzedaży wyniósł 1,4 mln ton, tj. więcej o 3% niż przed rokiem. Jednocześnie do Polski sprowadzono 138 tys. ton drobiu, a zatem mniej o 3% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Przychody z eksportu asortymentu wołowego i cielęcego wyniosły 1,7 mld EUR, co stanowiło 25% w wartości całego eksportu produktów mięsnych. Żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych wyeksportowano 340 tys. ton, czyli więcej o 8% niż przed rokiem. Wolumen importu asortymentu wołowego i cielęcego zmalał o 17% do 39 tys. ton.

Wartość eksportu żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych zwiększyła się o 11% do 1,3 mld EUR. Wolumen wysyłki był z kolei mniejszy o 11% niż przed rokiem i wyniósł 386 tys. ton. W tym czasie do Polski sprowadzono 614 tys. ton asortymentu wieprzowego, tj. mniej o 13% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Pozostałe 351 mln EUR przychodów pochodziło ze sprzedaży zagranicznej innych gatunków mięs, przetworów i żywca.

 


Tagi:
źródło: