Handel zagraniczny polskim mięsem

W czasie dziewięciu miesięcy 2018 r. zwiększyła się sprzedaż zagraniczna mięsa i jego przetworów z Polski. Największą dynamikę zwyżki wolumenu i wartości eksportu zaobserwowano w przypadku drobiu.

Handel zagraniczny polskim mięsem
W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. z kraju wysłano 1 138 tys. ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc o 11% więcej niż przed rokiem, a przychody otrzymane z eksportu były o 20% wyższe i wyniosły 1 967 mln EUR. Import drobiu wyniósł 125 tys. ton i był o 10% większy niż w tym samym okresie 2017 r. Wydatki poniesione na zakup produktów drobiowych zwiększyły się o 15% do 232 mln EUR.
 
Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych w ekwiwalencie tusz wzrósł o 2% do 599 tys. ton, a zyski ze sprzedaży tego asortymentu wyniosły 1 189 mln EUR i były o 7% niższe niż w porównywalnym okresie ub.r. Jednocześnie do kraju sprowadzono 722 tys. ton asortymentu wieprzowego, a więc o 8% więcej niż rok wcześniej. Wydatki poniesione na zakup wyniosły 1 360 mln EUR i były o 7% mniejsze.
 
W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. z kraju wyeksportowano 362 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli o 1% mniej niż przed rokiem, a całkowite przychody z eksportu zwiększyły się o 9% do 1 224 mln EUR. Przywóz ukształtował się w granicy 34 tys. ton i był o 6% mniejszy niż przed rokiem. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu wyniosły 122 mln EUR, tj. o 2% więcej niż przed rokiem.
 
W okresie dziewięciu miesięcy 2018 r. całkowite zyski z eksportu produktów drobiowych, wieprzowych i wołowych osiągnęły 4,4 mld EUR i były o 8% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku.


Tagi:
źródło: