| Autor: redakcja1

Pogłowie świń i bydła

W czerwcu 2021 r., według wstępnych danych GUS, pogłowie bydła ogółem liczyło 6 401 tys. sztuk i było o 0,9% większe niż przed rokiem.

Pogłowie świń i bydła
Zwyżkę zaobserwowano w przypadku cieląt o 3,5% i młodego bydła w wieku 1–2 lat o 3,3%, a liczebność bydła powyżej 2 lat uległa zmniejszeniu o 2,2%, w tym krów mlecznych – o 4,8%.

Pogłowie świń w Polsce zmniejszyło się o 3,5% w porównaniu do czerwca 2020 r. i wyniosło 11 033 tys. sztuk. Spadek nastąpił we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych. Stado świń na chów o wadze 50 kg i więcej zmalało o 7,6%, w tym loch – o 7,5%, a loch prośnych – o 7,9%, prosiąt – o 5,1%, warchlaków – o 2,7%, a trzody chlewnej na ubój– o 2,5%.


 


Tagi:
źródło: