Pogorszenie koniunktury w rolnictwie

W lutym 2017 r. rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej nieznacznie pogorszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Były jednak lepsze niż przed rokiem o tej porze.

Pogorszenie koniunktury w rolnictwie

Koniunktura w rolnictwie

 
Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) zmniejszył się o 0,7 pkt. proc. ale w dalszym ciągu przekraczał 100 punktów. Jednocześnie wskaźnik ten był o 0,8 pkt. proc. wyższy w porównaniu z lutym 2016 r. Zadecydowało o tym zarówno zmniejszenie wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu, jak i wyrównanego wskaźniku nożyc cen.
 
Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu zmalał o 0,8 pkt. proc. do najniższego poziomu w ostatnich 6 miesiącach wynoszącego 100,2 punktu. Był on jednak wyższy o 0,8 pkt. proc. niż przed rokiem. O wzroście wskaźnika potencjalnego popytu zadecydowało głównie ożywienie obrotów handlowych artykułami żywnościowymi z zagranicą.
 
Pozytywny wpływ handlu zagranicznego osłabiał spadek wyrównanego wskaźnika indeksu produkcji przemysłu spożywczego o 0,6 pkt. proc. oraz relatywny wzrost cen żywności, zarówno w stosunku do wynagrodzeń jak i poza żywnościowych artykułów i usług konsumpcyjnych.
 
Wyrównany wskaźnik nożyc cen obniżył się w omawianym miesiącu o 0,5 pkt proc. do 100,5 punktu. Jednocześnie był on o 1,0 pkt. proc. większy niż w lutym 2016 r. Wpłynęły na to styczniowe zniżki cen surowców pochodzenia zwierzęcego, w tym przede wszystkim drobiu, żywca wieprzowego oraz mleka, które zniosły dużą część podwyżek cen surowców pochodzenia roślinnego, w tym głównie zbóż i ziemniaków. W styczniu ceny skupu mleka zmalały o 2,9%, drobiu o 4,8%, a trzody chlewnej o 2,4%.
 
Zwiększyły się natomiast ceny skupu zbóż o 0,9-4,2% oraz ziemniaków o ponad 60%. Spadkowi cen skupu o 1,2 pkt. proc. towarzyszyło obniżenie obecnego wskaźnika zmian cen środków produkcji o 0,3 pkt. proc do 100,3 punktu. Jednakże wcześniejsze podwyżki cen środków produkcji spowodowały, że wyrównany wskaźnik zmian cen środków produkcji podniósł się w lutym br. o 0,1 pkt. proc. do 100,1 punktu.
 
W ocenie Jadwigi Seremak-Bulge, zmiany cen jakie dokonały się w styczniu 2017 r. w porównaniu z grudniem 2016 r., po sprzyjającym pod tym kątem 2016 r. nie były sprzyjające dla rolnictwa. Ceny koszyka skupu zmalały o 1,2 pkt. proc., w trakcie gdy środki produkcji zdrożały o 0,3 pkt. proc. W konsekwencji skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł 98,5 punktu, podczas gdy przed rokiem wynosił 100,4 punkty.
 
W najbliższych miesiącach można oczekiwać nieznacznej poprawy rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Sprzyjać temu powinien rosnące zapotrzebowanie na żywność, pod wpływem lepszej sytuacji na rynku pracy i zwyżce dochodów, poprawy koniunktury na globalnych rynkach, a także sezonowych spadków podaży większości produktów roślinnych. W przeciwnym kierunku działać będą sezonowe obniżki cen skupu trzody chlewnej i drobiu.


Tagi:
źródło: