Sektor mięsa w UE. Wzrośnie produkcja drobiu i wołowiny, mniej wieprzowiny

Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej w kolejnych dwóch latach zmniejszy się dynamika wzrostu produkcji mięsa w UE-28. Zarówno w 2016 jak i 2017 r. zwyżka wynieść ma 0,7 proc., w odniesieniu do 3,6-proc. w 2015 r.

Sektor mięsa w UE. Wzrośnie produkcja drobiu i wołowiny, mniej wieprzowiny

Produkcja drobiu dalej w górę

Jak zauważają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas, największy wpływ na wzrost unijnej produkcji mięsa będzie miała większa produkcja drobiu. Zdaniem Komisji w 2016 r. wyniesie ona 14 mln t i będzie o 1,7 proc. wyższa niż przed rokiem. Niemniej będzie to wyraźnie mniejsza zwyżka niż obserwowana rok wcześniej wynosząca 3,7 proc. 

Przewidywania Komisji Europejskiej dla 2016 r. są podobne do tych przedstawianych w jesiennym raporcie tej instytucji. Kolejny rok może przynieść z kolei dalsze spowolnienie wzrostu produkcji drobiu w ujęciu Unii. Jak wynika z najnowszych prognoz wynieść ma ona 14,17 mln t i być o 1,2 proc. większa niż w 2016 r. Zwyżka napędzana będzie przede wszystkim poprzez zwiększające się spożycie wewnątrz UE a nie sprzedażą zagraniczną (poza UE). Według opublikowanych szacunków wywóz mięsa drobiowego z UE-28 w 2016 r. wzrosnąć ma o 0,5 proc. a 2017 r. przynieść może spadek wysyłki o 2 proc. Jest to związane ze wzrastającej konkurencji na rynku międzynarodowym.

Spożycie mięsa drobiowego per capita, przy również hamującej dynamice w 2016 i 2017 r., przeciętnie w Unii zwiększyć się może z kolei o odpowiednio 1,6 i 1,3 proc.

Spadnie produkcja wieprzowiny

W roku 2016 spowalniająco na zwyżkę produkcji mięsa w UE łącznie będzie oddziaływać zmniejszenie produkcji wieprzowiny. Zniżka produkcji będzie jednak nieznaczna i wyniesie 0,3 proc. Pomimo tego, realizacja takich przewidywań oznacza, że produkcja tego mięsa utrzyma się na dość wysokim poziomie wynoszącym 23,3 mln t. Oceny USDA dla Unii mówią o 0,5 proc. wzroście produkcji mięsa wieprzowego w 2016 r. Natomiast Komisja spodziewa się wzrostu produkcji w 2017 r. o 0,7 proc., co oznaczałoby rekordową produkcję w obrębie Unii.

Na zwiększenie się produkcji w krajach Wspólnoty korzystnie wpływać będzie wywóz wieprzowiny w dwóch następnych latach. Spodziewa się, że w 2016 i 2017 r. wzrośnie on odpowiednio o 3 i 5 proc. przy jednoczesnym obniżeniu importu o 4 i 1 proc.

Trend do zwyżki nie wykazywać będzie z kolei spożycie wewnątrzunijne mięsa wieprzowego. Konsumpcja per capita zarówno w 2016, jak i 2017r. wyniesie 32,2 kg/os. i będzie o 1 proc. mniejsza niż w 2015 r.

Więcej mięsa wołowego

Produkcja mięsa wołowego ma w tym roku wzrosnąć ma o 1,8 proc. Tym samym jest to o 1,3 p. proc. niższa zwyżka niż w 2015 r. W 2017 roku prognozowane jest już obniżenie produkcji o 0,1 proc. Spadek przyczyni się do mniejszego wywozu mięsa wołowego, a także mniejszej sprzedaży zagranicznej zwierząt żywych. W dalszym ciągu wzrostową tendencją charakteryzować się prawdopodobnie będzie spożycie wewnętrzne, choć jej dynamika będzie zdecydowanie mniejsza.

Jak wynika z prognoz konsumpcja per capita wzrośnie o 1,6 proc. w 2016 r. i 0,3 proc. w 2017 r., w odniesieniu do 1,8 proc. w 2015 r.Tagi:
źródło: