| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (03.05.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (03.05.2020)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym w dniach 27.04 –3.05.2020 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena zakupu żywca wieprzowego uległa dalszemu spadkowi o 7% do 5,48 zł/kg. Jednocześnie trzoda chlewna była tańsza o 12,5% niż przed miesiącem oraz o 6% niż przed rokiem.
 
Wieprzowina traciła na wartości również w innych krajach Unii Europejskiej. Na przełomie kwietnia i maja br. w UE za świnie rzeźne klasy E dostawcy otrzymywali 171,82 EUR/100 kg, czyli mniej o 4% niż tydzień wcześniej oraz o 8% niż przed miesiącem, ale o 1% więcej niż przed rokiem. Największe tygodniowe obniżki cen wyrażonych w euro zaobserwowano w Polsce o 7,6% i na Słowacji o 7,2%, a najmniejsze – w Bułgarii o 0,2% i Francji o 1,2%. Wzrost cen wystąpił jedynie w Estonii o 1,1% i Finlandii o 0,7%. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 158,53 EUR/100 kg, a zatem o 8% niższym niż w UE.
 
Targowiskowe ceny prosiąt
 
Na krajowych targowiskach na przełomie kwietnia i maja br. nadal drożały prosięta. Za jedną sztukę płacono 268 zł, czyli więcej o 12% niż w poprzednim tygodniu i o 16,5% niż przed miesiącem. Prosięta sprzedawane na targowiskach były także droższe o 45% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W dniach 27.04 – 3.05.2020 r. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 8,24 zł/kg, czyli o 6% taniej niż w poprzednim notowaniu. Cena półtusz była również niższa o 10% niż przed miesiącem oraz o 4% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Na przełomie kwietnia i maja br. za żywiec wołowy dostawcy otrzymywali 5,78 zł/kg, a zatem o 3% mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena bydła rzeźnego była niższa o 9% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 27.04 – 3.05.2020 r. w zakładach mięsnych cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych ukształtowała się w granicy 12,67 zł/kg, czyli niższej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż przed miesiącem. Ćwierci wołowe były również o 2,5% tańsze niż w porównywalnym tygodniu 2019 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. wyhamowaniu uległ trwający od połowy marca br. zniżkowy trend cen kurcząt brojlerów. Za asortyment ten dostawcom płacono 2,95 zł/kg względem 2,93 zł/kg w poprzednim notowaniu. Był to poziom cen niższy o 9% niż przed miesiącem oraz o 15% niż przed rokiem. Żywiec indyczy kupowano po 4,69 zł/kg, czyli taniej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu, o 13% niż miesiąc wcześniej oraz o 16% niż w analogicznym tygodniu 2019 r.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W zakładach drobiarskich za tuszki kurcząt patroszonych płacono 4,17 zł/kg, a więc więcej o 23% niż tydzień wcześniej. Był to poziom wyższy o 0,4% niż przed miesiącem, ale o 24% niższy niż przed rokiem. Tuszki indyków zbywano po 8,46 zł/kg, tj. taniej o 2% niż w poprzednim notowaniu, o 14% niż przed miesiącem oraz o 7% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!