Rynek mięsa w Polsce (07.11.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (07.11.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W Unii Europejskiej od czerwca br. ceny zakupu żywca wieprzowego wykazują spadek, który wynika z nadwyżki podaży tego mięsa na rynku wspólnotowym. W dniach 1–7.11.2021 r., podobnie jak w poprzednim tygodniu, unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 128,54 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom cen niższy o 3% niż przed miesiącem oraz o 8% niż przed rokiem.

W Polsce cena świń rzeźnych klasy E wyrażona w walucie unijnej wyniosła 117,96 EUR/100 kg. Była ona mniejsza o 10,58 EUR od średniej ceny w UE, o 9,30 EUR od cen na rynku niemieckim oraz o 11,77 EUR od cen na rynku duńskim. W Polsce na początku listopada br., po utrzymującym się od sierpnia br. nieprzerwanym spadku, odnotowano zwyżkę cen żywca wieprzowego. W dniach 1–7.11.2021 r. (dane ZSRIR MRiRW) krajowi dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali 4,15 zł/kg, a zatem więcej o 1,5% niż tydzień wcześniej. Cena ta była niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 6% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,18 zł/kg, a zatem o 0,03 zł/kg drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% taniej niż na początku października br. Cena tego asortymentu była o 5% mniejsza niż w analogicznym tygodniu 2020 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 1–7.11.2021 r. nastąpił dalszy wzrost cen zakupu żywca wołowego. Za bydło rzeźne płacono 9,08 zł/kg, czyli więcej o 3% niż tydzień wcześniej. Żywiec ten był droższy o 9% niż przed miesiącem oraz o 46% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W ślad za wzrostem cen skupu żywca wołowego kontynuowany jest wzrost cen sprzedaży asortymentu wołowego w zakładach mięsnych. Na początku listopada 2021 r. kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat zbywano średnio po 17,95 zł/kg, o 4% drożej niż w poprzednim tygodniu oraz o 12% drożej niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych przed rokiem ćwierćtusze wołowe były o 37% droższe.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu listopada 2021 r. wzrosły ceny skupu większości monitorowanych rodzajów żywca drobiowego. Za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali 4,05 zł/kg, tj. o 2% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o 29% niż przed rokiem. Indyki, w porównaniu z poprzednim tygodniem, podrożały o 2% do 5,00 zł/kg. Cena ta była wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej oraz o 19% niż przed rokiem. Gęsi tuczone nabywano po 10,26 zł/kg, a zatem drożej o 4% niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o 37% niż w analogicznym okresie 2020 r. Cena skupu kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 5,06 zł/kg względem 5,07 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec kaczy był droższy o 2% niż na początku października oraz o 18,5% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W dniach 1–7.11.2021 r. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 6,24 zł/kg, a więc drożej o 4% niż w końcu października br. i o 10% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zwiększyła się o 4% do 10,71 zł/kg, ale była niższa o 2% niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku tuszki kurcząt podrożały o 36%, a tuszki indyków – o 19%.


Tagi:
źródło: