Rynek mięsa w Polsce (14.05.2017)

Po ponad dwóch miesiącach wzrostu, w drugim tygodniu maja br. na rynku krajowym odnotowano niewielki spadek cen zakupu trzody chlewnej. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (14.05.2017)

Ceny żywca wieprzowego

 
W dniach 8–14 maja 2017 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW zakłady mięsne kupowały żywiec wieprzowy średnio po 5,57 zł/kg, nieznacznie (o 2 gr/kg) taniej niż tydzień wcześniej. Cena trzody chlewnej była jednak wyższa o 2% niż przed miesiącem i o 24% wyższa niż rok wcześniej.
 

Ceny żywca wołowego
 

W analizowanym tygodniu niewielkiemu obniżeniu uległy także ceny bydła. Za żywiec wołowy na rynku krajowym (według danych ZSRIR MRiRW) dostawcy otrzymywali przeciętnie 6,32 zł/kg wobec 6,34 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była jednak o 2% wyższa niż przed miesiącem i o 3% wyższa niż przed rokiem.
 

Ceny żywca drobiowego
 

Na poziomie niższym niż przed rokiem ukształtowały się ceny drobiu. W drugim tygodniu maja krajowe zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 3,20 zł/kg. Było to taniej o 0,5% niż przed tygodniem, o 2% niż przed miesiącem i o 6% niż rok wcześniej.
 
Indyki nabywano po 5,19 zł/kg, a więc drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i 2% niż miesiąc wcześniej. Cena indyków była jednak o 1% niższa niż przed rokiem.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 8–14.05.2017 r. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 8,05 zł/kg, a zatem o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 2% drożej niż przed miesiącem. Ceny półtusz były o 25% większe niż rok wcześniej.
 
Za kompensowane ćwierćtusze wołowe uzyskiwano 12,76 zł/kg względem 12,77 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz była jednak większa o 2,5% niż przed miesiącem oraz o 1% od notowanej przed rokiem.
 
Tuszki kurcząt zbywano po 4,89 zł/kg, czyli o 3% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 1% taniej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyczych wynosiła 8,50 zł/kg i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 11% mniejsza niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były tańsze niż przed rokiem o 14%, a indyków – o 4%.


Tagi:
źródło: