| Autor: redakcja11

Rynek mięsa w Polsce (17.04.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 11 do 17 kwietnia 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (17.04.2016)

Ceny żywca wieprzowego


Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 11–17.04.2016 r. zakłady mięsne nabywały żywiec wieprzowy po 4,10 zł/kg, czyli o 1% taniej niż tydzień wcześniej. Analizując notowania przed miesiącem odnotowano spadek o 6%.Żywiec wieprzowy kosztował też o 9% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.
 
Trzoda chlewna tanieje również w innych krajach UE. W pierwszym tygodniu kwietnia na rynku unijnym według Komisji Europejskiej za świnie rzeźne klasy E płacono po 127,05 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc nieznacznie mniej bo o 0,3% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. Z kolei o 12.5% mniej niż przed rokiem płacono za świnie rzeźne klasy E. Krajowa cena trzody chlewnej klasy E wyrażona w walucie unijnej wynosiła 127,18 EUR/100 kg i była większa niż np. w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Danii, Czechach oraz Rumunii.
 

Ceny żywca wołowego
 

Nieznacznemu spadkowi uległy także krajowe ceny bydła. W dniach 11–17.04.2016 r. za żywiec wołowy (według danych ZSRIR MRiRW) płacono 6,04 zł/kg względem 6,12 zł/kg w poprzednim tygodniu i 6,11 zł/kg miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen sprzed roku żywiec wołowy był także o 0,04 zł/kg tańszy.
 
Unijna cena bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się w granicy 367,06 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej, tj. niższej o 0,4% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem oraz o 5% niż przed rokiem. W Polsce w przeliczeniu na walutę unijną bydło rzeźne klasy R3 nabywano po 303,35 EUR/100 kg. Mniejsze niż w Polsce ceny bydła notowano na Łotwie, Rumunii, Litwie, Estonii i Malcie.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: