Rynek mięsa w Polsce (17.07.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (17.07.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 11–17.07.2022 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy po 6,93 zł/kg, czyli o 0,03 zł/kg taniej niż w poprzednim tygodniu. Cena świń rzeźnych była wyższa o 3% niż przed miesiącem oraz o 39% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Krajowa cena zakupu bydła rzeźnego w drugim tygodniu lipca br. ukształtowała się na poziomie 10,59 zł/kg, a zatem niższym o 0,04 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu do tego samego tygodnia 2021 r. cena żywca wołowego była o 46% wyższa.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajów do 2 lat po 21,16 zł/kg, czyli drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale taniej o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie ćwierćtusze kosztowały więcej o 47% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 11–17.07.2022 r., w porównaniu z poprzednim tygodniem, wśród monitorowanych rodzajów żywca drobiowego podrożały jedynie indyki o 1,5%, za które dostawcom płacono 8,67 zł/kg. Jednocześnie żywiec ten był o 0,02 zł/kg tańszy niż przed miesiącem, ale o 48% droższy niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Cena skupu kurcząt brojlerów wyniosła 6,05 zł/kg i była niższa o 0,3% niż tydzień wcześniej oraz o 1% niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych przed rokiem kurczęta brojlery podrożały o 42,5%.

Gęsi tuczone skupowano po 15,35 zł/kg, a więc taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu, ale odpowiednio drożej o 5% i 65% niż przed miesiącem i rokiem.

Cena kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 7,36 zł/kg względem 7,38 zł/kg tydzień wcześniej. Była ona wyższa o 1% niż przed miesiącem oraz o 48% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W drugim tygodniu lipca br. tuszki kurcząt patroszonych sprzedawano po 8,71 zł/kg, tj. drożej o 7% niż w poprzednim tygodniu, ale taniej o 4,5% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 15,15 zł/kg i była wyższa o 0,08 zł/kg niż na początku lipca br. oraz o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 33%, a tuszki indyków – o 35%.


Tagi:
źródło: