Rynek mięsa w Polsce (22.01.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (22.01.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Od połowy grudnia 2022 r. w krajowym skupie utrzymuje się obniżka cen żywca wieprzowego. W dniach 16–22.01.2023 r. (dane ZSRIR MRiRW) trzodę chlewną kupowano po 7,31 zł/kg, czyli taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była wyższa o 64% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 10,71 zł/kg, a więc taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż miesiąc wcześniej. Asortyment ten był droższy o 60% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Krajowi dostawcy za bydło rzeźne otrzymywali 10,65 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wołowy był droższy o 11% niż w porównywalnym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W dniach 16–22.01.2023 r. kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat, podobnie jak w poprzednim tygodniu, sprzedawano po 21,38 zł/kg. Cena ćwierćtusz była niższa o 1% niż przed miesiącem, ale wyższa o 11% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W trzecim tygodniu stycznia 2023 r. nastąpił spadek cen skupu kurcząt brojlerów, za które dostawcy uzyskiwali 5,63 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego żywca była wyższa o 25,5% niż przed rokiem. Indyki skupowano po 9,14 zł/kg względem 9,17 zł/kg w poprzednim tygodniu i 9,19 zł/kg przed miesiącem. W stosunku do cen otrzymywanych przed rokiem cena indyków zwiększyła się o 43%. Ceny kaczek brojlerów od połowy grudnia 2022 r. są w miarę stabilne. W trzecim tygodniu stycznia br. za żywiec ten dostawcom płacono 7,68 zł/kg, podobnie jak tydzień i miesiąc wcześniej. W porównaniu z tym samym okresem 2022 r. kaczki były droższe o 27%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady mięsne sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 7,65 zł/kg, a więc taniej o 2% niż tydzień wcześniej, ale drożej o 10,5% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 15,39 zł/kg i była niższa o 1% niż przed tygodniem i o 5% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 7,5%, a indyków – o 33%.


Tagi:
źródło: