Rynek mięsa w Polsce (26.02.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (26.02.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W Unii Europejskiej od końca stycznia br. obserwowany jest wzrost cen żywca wieprzowego. W dniach 20–26.02.2023 r. w UE świnie rzeźne klasy E nabywano po 225,22 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 11% niż przed miesiącem. Był to poziom cen wyższy o 66% niż przed rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w euro ukształtowała się w granicy 230,78 EUR/100 kg i o 2,5% przewyższała średnią cenę w UE. Niższe niż w Polsce ceny tego żywca odnotowano m.in. w Danii o 55,50 EUR/100 kg, Niderlandach o 21,84 EUR/100 kg, Hiszpanii o 7,26 EUR/100 kg i Francji o 3,78 EUR/100 kg, a wyższe m.in. w Niemczech o 5,22 EUR/100 kg i na Węgrzech o 3,48 EUR/100 kg. Trend zwyżkowy cen skupu żywca wieprzowego utrzymywał się też na rynku krajowym. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w ostatnim tygodniu lutego br. zakłady mięsne kupowały trzodę chlewną po 8,36 zł/kg, tj. drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 16,5% niż miesiąc wcześniej. Żywiec ten kosztował więcej o 89% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za zwyżką cen żywca w skupie drożało mięso w zbycie. Cena półtusz wieprzowych wyniosła 12,17 zł/kg i była wyższa o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 16% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań z porównywalnego tygodnia 2022 r. półtusze wieprzowe podrożały o 87,5%.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 20–26.02.2023 r. krajowa cena bydła rzeźnego wyniosła 10,73 zł/kg względem 10,74 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był odpowiednio droższy o 1% oraz 9% niż przed miesiącem i rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W zakładach mięsnych kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat zbywano po 21,39 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego asortymentu była wyższa o 2% niż w ostatnim tygodniu stycznia br. oraz o 8% niż w tym samym tygodniu 2022 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W ostatnim tygodniu lutego br. na rynku krajowym cena skupu kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 5,78 zł/kg, a więc wyższym o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż przed miesiącem. Za indyki dostawcom płacono 8,88 zł/kg, czyli mniej o 0,05 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż miesiąc wcześniej. Krajowi dostawcy za kaczki brojlery otrzymywali 7,71 zł/kg, tj. mniej o 0,06 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena kurcząt brojlerów była wyższa o 25%, indyków – o 30%, a kaczek brojlerów – o 24%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 9,22 zł/kg, a więc drożej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 12% niż przed miesiącem. Cena tuszek kurcząt była wyższa niż przed rokiem o 13%. Tuszki indyków sprzedawano po 14,77 zł/kg, a zatem taniej o 4% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki indyków podrożały o 22%.


Tagi:
źródło: