Rynek mięsa w Polsce (3.04.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 28 marca do 3 kwietnia 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (3.04.2016)

Ceny żywca wieprzowego

Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 28.03 – 3.04.2016 r. za żywiec wieprzowy w skupie zakłady mięsne płaciły 4,22 zł/kg, a więc o 2% mniej niż tydzień wcześniej. Był on o 4% droższy niż przed miesiącem, ale o 4% tańszy niż w analogicznym okresie 2015 r.
 
W UE świnie rzeźne klasy E (według Komisji Europejskiej) nabywano po 128,52 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a zatem to taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 9% niż przed rokiem. Krajowa cena trzody chlewnej klasy E wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 131,26 EUR/100 kg. Mniejsze niż w Polsce ceny zaobserwowano w 11 państwach UE, w tym: w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji i w Danii.

Ceny żywca wołowego

W Polsce za żywiec wołowy (według danych ZSRIR MRiRW) płacono 6,13 zł/kg, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 0,4% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena zakupu tego gatunku żywca była o 2% wyższa od notowanej w porównywalnym okresie minionego roku.
 
Przeciętna unijna cena bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 371,76 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była podobna do notowanej tydzień wcześniej, ale o 4% mniejsza niż przed rokiem. W Polsce w przeliczeniu na walutę unijną bydło rzeźne klasy R3 nabywano po 314,31 EUR/100 kg. Żywiec wołowy tej klasy był tańszy niż w Polsce tylko na Łotwie, Rumunii, Litwie, Malcie i w Estonii.
 
Ceny żywca drobiowego
 
Za kurczęta brojlery zakłady drobiarskie płaciły 3,39 zł/kg względem 3,40 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena skupu kurcząt była o 2% większa niż miesiąc wcześniej, ale o 3% mniejsza niż przed rokiem.
 
Podobnie jak tydzień wcześniej, indyki skupowano po 5,49 zł/kg. Drób ten w skupie był tańszy o 1,5% niż przed miesiącem i o 8% niż rok wcześniej.
 
Ceny prosiąt na targowiskach
 
Od początku lutego br. w Polsce ceny prosiąt rosną. W dniach 28.03 – 3.04.2016 r. na krajowych targowiskach za 1 prosię uzyskiwano 146 zł, tj. więcej o 2,5% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Prosięta były jednak o 9% tańsze niż w analogicznym okresie 2015 r.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 28.03 – 3.04.2016 r. półtusze wieprzowe zbywano po 6,25 zł/kg, a zatem o 1,5% taniej niż w poprzednim tygodniu. Cena zbytu półtusz była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 3% niższa niż przed rokiem.
 
Ceny półtusz wieprzowych

Kompensowane ćwierćtusze wołowe sprzedawano po 12,29 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednak ćwierci wołowe były o 2% droższe niż w porównywalnym czasie 2015 r.
 
Ceny ćwierćtusz wołowych

Tuszki kurcząt zbywano po 5,40 zł/kg, czyli kosztowały mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 1% niż przed miesiącem. Cena zbytu tuszek kurcząt była podobna do notowanej rok wcześniej.

Ceny tuszek kurcząt

Po znaczącej zwyżce w tygodniu przedświątecznym, po świętach ceny tuszek indyczych zmalały o 10% do 8,83 zł/kg. Tuszki indycze były o 1% droższe niż przed miesiącem, ale o 7% tańsze niż w porównywalnym okresie 2015 r.


Tagi:
źródło: