Rynek mięsa w Polsce (4.02.2018)

Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. na rynku krajowym zwiększyły się ceny zakupu żywca wieprzowego i kurcząt, a ceny żywca wołowego i indyków uległy spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (4.02.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 29.01 – 4.02.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, za żywiec wieprzowy płacono 4,16 zł/kg, a więc o 1% więcej niż przed tygodniem. Jednocześnie było to mniej o 5% niż miesiąc wcześniej i o 16% niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.
 
W krajach UE dynamika zmian cen żywca wieprzowego była nieznaczna. Unijna cena zakupu świń rzeźnych klasy E (zgodnie z danymi KE) wyniosła 134,26 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 0,4% większa niż przed tygodniem, ale o 4% i o 12% niższa niż przed miesiącem i przed rokiem. W porównaniu z poprzednim tygodniem ceny żywca wieprzowego zmalały w ośmiu krajach UE, m.in. w Hiszpanii – do 122,36 EUR/100 kg i w Wielkiej Brytanii – do 165,36 EUR/100 kg, a wzrosły w siedmiu krajach, m.in. w Niemczech do 135,67 EUR/100 kg. Ceny pozostały niezmienne m.in. w Danii - 124,02 EUR/100 kg, Holandii - 116,21 EUR/100 kg i we Francji - 122,00 EUR/100 kg. Krajowa cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 132,30 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W Polsce na przełomie stycznia i lutego br. półtusze wieprzowe zbywano po 6,13 zł/kg, czyli o 0,01 zł/kg drożej niż tydzień wcześniej, ale o 6% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena półtusz wieprzowych była o 14% niższa niż rok wcześniej.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Żywiec wołowy w kraju kupowano po 6,87 zł/kg. Żywiec ten było o 1% tańszy niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% droższy niż przed miesiącem. Za bydło płacono o 6% więcej niż analogicznym czasie poprzedniego roku.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: