| Autor: redakcja1

Koniunktura w rolnictwie w 2015 r. Zobacz jakie zmiany zaszły w poszczególnych obszarach produkcji rolnej

Jak wynika ze wstępnych danych, w 2015 r. rynkowe uwarunkowania poprawiły się w odniesieniu do bardzo niekorzystnego pod tym względem roku 2014, ale trudno je uznać za sprzyjające rolnictwu. Obniżki cen skupu podstawowych surowców rolniczych w okresie ciągu roku o 4% były znacznie głębsze niż spadki cen środków produkcji, gdzie było to 0,4%. Skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł w tym czasie 96,3 punktu względem 89,7 punktu w roku poprzednim.

Koniunktura w rolnictwie w 2015 r. Zobacz jakie zmiany zaszły w poszczególnych obszarach produkcji rolnej

Ceny środków produkcji rolniczej

Jak podaje Jadwiga Seremak-Bulge w styczniowym Rynku Rolnym, środki produkcji taniały trzeci rok z rzędu głownie pod wpływem spadków cen bezpośrednich nośników energii oraz materiałów budowlanych. Bezpośrednie nośniki energii po raz drugi z rzędu staniały o 5% pod wpływem zniżek cen na globalnych rynkach. Przyspieszeniu w stosunku do  roku poprzedniego uległy też spadki cen materiałów budowlanych z 0,7% do 2,4%. Mniejsze koszty produkcji oraz ograniczony popyt były przyczyną, że ceny nawozów mineralnych, po dwóch latach znacznych obniżek zwiększyły się jedynie o 0,7%. Pestycydy od lat charakteryzujące się niską dynamiką cen zdrożały w  skali roku o 1,5%. Jedynie dynamika cen maszyn rolniczych przyspieszyła z 2,2% w 2014 r. do 3,5% w 2015 r. Znaczna zwyżka cen środków produkcji w latach 2011-2012 spowodowała jednak, że ich ceny w latach 2011-2015 zwiększyły się nominalnie o 8,9%, a rzeczywiście o 2,1%.
 
Wzrost cen środków produkcji w tym czasie wyprzedził dynamikę cen skupu podstawowych surowców rolniczych, która podniosły się nominalnie tylko o 3,5%, ale realnie zmalały o 3%. Należy więc stwierdzić, że rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w 5-leciu 2011-2015, przy znacznych wahaniach w kolejnych latach, nie sprzyjały rolnictwu, a zwyżka cen skupu nie skompensowała sporych podwyżek cen środków produkcji. Skumulowany wskaźnik nożyc cen dla lat 2011-2015 wyniósł 95 punktów.

Ceny żywności

Zniżka cen skupu podstawowych surowców rolniczych w 2015 r. była głębsza o 4,1% niż cen detalicznych żywności, które po ich bezwzględnym spadku w roku 2014 utrzymały się na poziomie grudnia 2014 r., przy obniżce ogólnego wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w tym czasie o 0,7%.
 
Jak podaje Seremak-Bulge, spory wzrost cen detalicznych żywności w poprzednich latach sprawił jednak, że w całym 5-leciu 2011-2015 zwyżka cen żywności wyprzedziła inflację, a realne zwiększenie się cen detalicznych żywności to 0,7%, przy inflacji wynoszącej 6,7%. Istotne było to, że wzrost cen detalicznych artykułów konsumpcyjnych, w  tym żywności zdecydowanie ustępował podwyżkom wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, które w obrębie roku były wyższe nominalnie o 3,7%, a realnie o 4,4%, przy czym w całym 5-leciu 2011-2015 nominalnie o 18%, a rzeczywiście o 10,6%. Niskie ceny żywności, przy poprawiających się dochodach ludności oraz polepszeniu sytuacji na rynku pracy przełożyły się na zwiększenie się sprzedaży detalicznej żywności, choć jej dynamika w 2015 r. była niższa niż handlu łącznie.
 

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!