Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

44 Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Doroczny Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy prowadzą: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Członkiem jury konkursu jest również KRUS, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ZUS, Naczelna Organizacja Techniczna oraz urzędy kontroli warunków pracy.

44 Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
Głównym celem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest poprawa warunków pracy oraz ochrona człowieka w środowisku pracy.
 
Zgodnie z regulaminem konkursu, mogą w nim uczestniczyć pracownicy indywidualni lub zespoły pracowników, w tym projektanci, konstruktorzy, technolodzy, mistrzowie, pracownicy naukowi, studenci i inni, prezentujący rozwiązania lub opracowania zastosowane w ciągu ostatnich 2 lat, w tym np. opracowania z obszaru bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy z różnych działów gospodarki.

W konkursie będą oceniane trzy kategorie prac:
  • kategoria A obejmuje rozwiązania techniczne i technologiczne - wdrożone rozwiązania autorskie, ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy
     
  • kategoria B  dotyczy prac naukowo-badawczych - opracowań naukowych związanych z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce,
     
  • kategoria C obejmuje  przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne - opracowania, rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy, w tym prace dyplomowe – np. inżynierskie, licencjackie, magisterskie, wydawnictwa.


Tagi:
źródło: