Agencja Rynku Rolnego

 • 2016-09-29

  Stawki dopłat do materiału siewnego za 2016 r.

  Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542).

 • 2016-09-26

  Niespełna 4 tys. producentów zadeklarowało ograniczenie produkcji mleka

  Agencja Rynku Rolnego zakończyła obsługę wniosków na ograniczenie produkcji mleka. O pomoc ubiega się prawie 4 tys. producentów mleka krowiego. Deklaracja produkcji w okresie referencyjnym to 190 mln kg mleka. Zatem planowane przez nich ograniczenie to około 60 mln kg mleka. Stanowi to równowartość pomocy w wysokości około 34 mln zł.

 • 2016-09-19

  Dobiega końca nabór wniosków dla producentów mleka

  Wnioski o pomoc unijną dla producentów mleka ograniczających można składać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego od piątku 16 września 2016 r. do środy 21 września 2016 r. do godz. 12.00.

 • 2016-09-15

  Pomoc na ograniczenie produkcji mleka także dla spadkobierców rolników, spełniających warunki do jej przyznania

  Realizacja mechanizmu unijnej pomocy dla producentów mleka, którzy zmniejszą dostawy do podmiotów skupujących rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016 r. Kwota przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro.

 • 2016-09-13

  Rusza program „Owoce i warzywa w szkole”

  Po raz ósmy rusza nabór szkół podstawowych do programu „Owoce i warzywa w szkole”. W tym roku szkolnym zmieniły się zasady przystąpienia do programu. Wystarczy tylko zawarcie umowy szkoły z jednym z zatwierdzonych przez ARR dostawców.

 • 2016-09-05

  Zbliża się termin wpłaty II raty za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015

  W dniu 30 września 2016 r. upływa termin wpłaty II raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

 • 2016-09-05

  14 euro za redukcję dostaw mleka o 100 kg

  Prawie 60 zł za 100-kilogramową obniżkę produkcji mleka mogą uzyskać krajowi producenci. O pomoc unijną będą mogli wnioskować rolnicy, którzy zmniejszą dostawy do podmiotów skupujących. Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego. Kwota przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro.

 • 2016-09-01

  We wrześniu ruszy nabór na "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych"

  W okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. potrwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 2016-08-18

  Ponad 60 tys. ton żywności dla potrzebujących

  Agencja Rynku Rolnego uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W Podprogramie 2016 rozpoczęły się dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.

 • 2016-08-08

  Deklaracje producetów wina tylko do końca sierpnia

  Producenci wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw położonych na terenie Polski wpisani do ewidencji Agencji Rynku Rolnego są zobowiązani złożyć deklaracje do 31 sierpnia 2016r.

 • 2016-07-25

  Polski drób na europejskim stole

  Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży 2016 to świetny czas na promocję polskiej żywności i tak upatruje to Agencja Rynku Rolnego.

 • 2016-07-01

  Odtłuszczone mleko w proszku

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 29.06.2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1042 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych w odniesieniu do obowiązującego ograniczenia ilościowego na zakup odtłuszczonego...